2min Security

Securitybewustzijn van Nederland ligt ver boven Europees gemiddelde

Securitybewustzijn van Nederland ligt ver boven Europees gemiddelde

Bijna driekwart van alle Nederlanders is vaardig in privacybescherming. Een grote voorsprong op het Europees gemiddelde van 44 procent.

Het CBS en Eurostat onderzochten de digitale vaardigheid van 16- tot 75-jarige Nederlanders. In 2021 beschikte 80 procent van de bevolking over digitale basisvaardigheden; het hoogste percentage van alle Europese lidstaten.

De koppositie is indrukwekkend, maar ‘digitale basisvaardigheden’ stellen weinig voor. Het CBS bepaalt digitale vaardigheden aan de hand van vijf gebieden: informatie en digitale geletterdheid, online communicatie, computers en online diensten, privacybescherming en softwaregebruik. Het eerste gebied, informatie en digitale geletterdheid, draait om het opzoeken van informatie en het herkennen van nepnieuws. Kom je daar af en toe mee in aanraking, en sta je eens in de zoveel tijd bij een van de andere ander gebieden stil, dan ben je basisvaardig.

Af en toe Googelen en mailen is al genoeg om ‘basisvaardig’ te zijn. De cijfers worden indrukwekkender wanneer je je bedenkt dat 20 procent van de bevolking geen digitale basisvaardigheden heeft. Deze groep komt niet tot nauwelijks met het internet in aanraking. Met andere woorden: meer dan een miljoen Nederlanders zijn digibeet. Elders in Europa ligt de achterstand hoger, zoals Duitsland, waar ongeveer de helft van de bevolking geen basisvaardigheden heeft. Dat zijn grofweg 40 miljoen mensen.

Kom je regelmatig met het internet, devices en software in aanraking, dan ben je ‘meer dan basisvaardig’. 52 procent van Nederland behoort tot deze categorie, het hoogste percentage van Europa. De Europese Commissie, Raad en het Parlement willen dat 80 procent van de EU-bevolking in 2030 digitale basisvaardigheden heeft. Nederland heeft het doel reeds bereikt. Het Europese gemiddelde moet met bijna 30 procent omhoog.

Tip: Rijksoverheid leert nog steeds niet van mislukte ICT-projecten

Phishing

In april vernamen we van Zscaler dat het aantal phishingaanvallen wereldwijd met 29 procent naar 873,9 miljoen is gestegen. Nederland was een uitzondering op de regel. Hier daalde het aantal succesvolle aanvallen met 38 procent.

Steeds meer cybercriminelen kozen voor SMS-phishing in plaats van e-mailphishing. Het succespercentage van SMS-phishing was hoger, vermoedelijk omdat mensen met verloop van tijd phishing e-mails leren te herkennen. We worden bewuster. Niet alleen in het bedrijfsleven, zo blijkt uit het onderzoek van het CBS. Nederland scoorde bijzonder goed op het gebied van privacybescherming: 72 procent van Nederland is vaardig, terwijl het Europees gemiddelde op 44 procent ligt.