De Britse gevangenis Ranby Prison had nog geen intern tv-circuit. Het probleem was dat ze daar niet genoeg geld voor hadden, dus mocht een gedetineerde het aanleggen. Achteraf bleek dit geen slim plan, de gedetineerde wist het hele computersysteem plat te leggen.

De gedetineerde Douglas Harvard uit de Britse gevangenis Ranby Prison werd gevraagd om een intern televisienetwerk op te zetten. Hij was veroordeeld tot zes jaar in verband met een hack-operatie die hem ruim zeven miljoen euro opleverde.

Harvard moest voor het opzetten van het televisienetwerk wel toegang krijgen tot het computersysteem van de gevangenis, wat de leiding goedkeurde. Ook vond de leiding het niet nodig om zijn werkzaamheden in de gaten te houden door een cipier.

Harvard wist een reset uit te voeren waarmee hij alle systeemwachtwoorden wist te veranderen. Om dit op te lossen moest de gevangenisleiding een aantal dure experts inschakelen. Als straf kreeg hij een bepaalde tijd de isoleercel.