1 min

Nederlandse bedrijven stoppen steeds meer gevoelige data in een cloudomgeving. Wel is het aantal datalekken uit cloudomgevingen gedaald. Het gebruik van data-encryptie blijft bij Nederlandse bedrijven echter nog onder de maat.

Dat blijkt uit onderzoek van Thales. Ongeveer twee derde van de Nederlandse respondenten geeft aan meer dan 40 procent van hun vertrouwelijke data in de cloud te hebben opgeslagen.

Tegelijkertijd constateren de onderzoekers dat het aantal aanvallen van hackers op cloudomgevingen navenant toeneemt. SaaS-toepassingen zijn het voornaamste doelwit, gevolgd door cloudgebaseerde storage-omgevingen.

Minder datalekken

Ondanks de toename van het aantal aanvallen, is opmerkelijk dat het aantal datalekken bij Nederlandse bedrijven is gedaald. Volgens Thales heeft 41 procent van de Nederlandse bedrijven het afgelopen jaar een datalek gehad. In 2022 was dit nog 45 procent. Vaak was dit het gevolg van menselijke fouten en niet door een hackaanval.

Nauwelijks encryptie clouddata

Encryptie van data in cloudomgevingen kan datalekken helpen te voorkomen, maar wordt binnen Nederlandse bedrijven helaas mondjesmaat toegepast. Slechts 17 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan dat 60 procent van hun clouddata is versleuteld. Wereldwijd ligt dit percentage op 45 procent.

Verder geeft het onderzoek van Thales aan dat wereldwijd steeds vaker IAM en MFA worden gebruikt voor databeveiliging in cloudomgevingen. Het gebruik van een zero-trust laat nog te wensen over, besluit het rapport.

Tip: WhatsApp migreert oude chats nu via QR-code