4min

Tags in dit artikel

, , ,

Update 03-05-2024: De beoogde overname van Lacework door Wiz is geannuleerd. Hoewel er een letter of intent was geschreven, liep de deal stuk tijdens het due diligence-proces. Dat meldt CTech.

De precieze reden is niet bekend. Een due diligence-proces kent veel kanten, waaronder een gedetailleerde blik op de financiën van het te overnemen bedrijf en een overweging van de manier waarop de organisaties met elkaar integreren. Ook kunnen externe factoren roet in het eten gooien, zoals onvoorziene marktontwikkelingen of externe investeerders die zich terugtrekken.

Het falen van de overname is een verrassende wending. Echter loopt volgens Forbes ongeveer de helft van alle beoogde deals stuk in deze due-diligence fase.

Oorspronkelijk bericht (19-04-2024): Een week nadat het Gem Security heeft overgenomen, mikt Wiz alweer op een volgend doelwit. Lacework, dat ooit bijna 8 miljard euro waard leek te zijn, zou tussen de 140 miljoen en 190 miljoen euro gaan kosten.

Er zou al een ‘letter of intent‘ geschreven zijn om de beoogde overname af te ronden. Ondanks het feit dat beide partijen actief zijn in de cloudsecurity, overlappen de diensten van Wiz en Lacework relatief weinig volgens bronnen van TechCrunch. Dat is opvallend, aangezien er aardig wat beloofde diensten op de eigen sites overeenkomen tussen beide partijen. De geschetste vaardigheden van Lacework worden onderverdeeld in cloudsecurity enerzijds en code security anderzijds, terwijl Wiz een grootschaliger aanbod op een rijtje zet waarbij alles van cloud-workloads en -infrastructuur tot compliance-eisen en real-time dreigingen de revue passeren.

Overnamedrift

Een overname van Lacework door Wiz zou relatief kort geleden niet reëel geweest zijn. Wiz, net vier jaar oud, is in korte tijd meer dan 10 miljard euro waard geworden. Dit terwijl Lacework bij de meest recente investeringsronde eind 2021 op een waarde van bijna 8 miljard euro werd ingeschat, maar nu mogelijk voor een fractie daarvan van eigenaar wisselt.

Als Lacework ingelijfd zou worden door Wiz, zou het alweer de derde securitypartij zijn die laatstgenoemde overneemt sinds december 2023. Toen werd het Israëlische Raftt gekocht voor een geschat bedrag van 40 à 50 miljoen dollar (ca. 37 tot 47 miljoen euro). Vorige week werd daar de overname van het eveneens Israëlische Gem Security aan toegevoegd voor vermoedelijk 350 miljoen dollar (ca. 328 miljoen euro). Daar waar Raftt zich richt op het beveiligen van de CI/CD developer pipeline, is Gem gespecialiseerd in cloud detection & response (CDR).

Consolidatie is de toekomst van security

Wiz-CEO Assaf Rappaport was er vorige week al duidelijk over. Consolidatie is volgens hem “de toekomst van de security-industrie”, en dus mogen we verwachten dat Wiz gestaag bedrijven blijft overnemen. Partijen zijn er genoeg: de database voor securityvendoren IT-Harvest Dashboard telt er op moment van schrijven bijna 3.600. Zelfs als we rekening houden met het feit dat steeds meer organisaties door wetgeving en actuele dreigingen hun security op orde moeten hebben, geeft dat aantal een wel erg disparaat speelveld aan leveranciers.

De stelling van Rappaport dat er geconsolideerd kan en moet worden, is dus zeker te verdedigen. Dit wordt versterkt door de stap richting een platformbenadering die menig IT-vendor opzoekt. Dat is niet exclusief aan securitypartijen, maar het ligt tegenwoordig voor de hand om meerdere aspecten van beveiliging gezamenlijk aan te pakken. Het biedt de kans om verschillende signalen op te sporen en dit via een enkelvoudig dashboard inzichtelijk te maken. Daarnaast hebben organisaties het voordeel dat ze een one-stop-shop voor hun beveiliging kunnen regelen. Daardoor is het aannemelijk voor specialisten om overgenomen te worden door een partij die al een volwaardig securityplatform biedt.

Andere factoren

Deze ontwikkeling speelt zich niet in een vacuüm af. “Het venture capital-investeringsfeestje is voorbij,” concludeerde Wired in januari al. Investeringsrondes blijven uit, waardoor er opgeblazen marktwaardes als die van Lacework van eind 2021 nu bij een beoogde overname de harde realiteit laten zien. Hetzelfde lijkt op een wat minder drastische manier te gebeuren bij Noname Security, dat wellicht door Akamai wordt overgenomen voor grofweg de helft van de 1 miljard dollar (940 miljoen euro) die het in december 2021 waard leek te zijn.

Met andere woorden: de marktwaardes die investeerders in 2021 aannamen, blijken luchtkastelen te zijn. Tijdens de funding frenzy van eind 2021 stipte The Wall Street Journal al aan dat de miljoenen die securityfirma’s ontvingen, niet in verhouding stonden tot de financiële prestaties. Omzetgroei, niet winstgevendheid, werd gezien als de motivatie om extra kapitaal te investeren.

Het einddoel van Wiz is dan ook nog steeds om een duizelingwekkende omzetgroei te realiseren. Ondanks het feit dat het bedrijf een jaaromzet van bijna 330 miljoen euro noteerde in februari, is dat ver verwijderd van de 1 miljard dollar (940 miljoen euro) die CEO Rappaport voor ogen heeft. Als Lacework zich bij Wiz aansluit, zou dat alweer een extra 100 miljoen dollar (94 miljoen euro) aan jaaromzet toe kunnen voegen. Dan nog is er een stevige groei nodig om het beoogde getal te bereiken.

Als de consolidatie van de securitywereld door blijft gaan (iets dat erg voor de hand ligt), kan Wiz weleens een van de grote winnaars blijken te zijn. Het zou tevens betekenen dat de overgebleven kandidaten om overgenomen te worden, nog verder zakken in waarde. Immers strijden meerdere specialisten om een beperkt aantal klanten, terwijl de grotere platformleveranciers zich in hun domein begeven.

Lees ook: Purple AI tilt SentinelOne-platform met GenAI naar een hoger niveau