Overheid start consultatieperiode voor NIS2-wetsvoorstel

Overheid start consultatieperiode voor NIS2-wetsvoorstel

Het is per direct voor iedereen mogelijk om verbetersuggesties aan te dragen voor de Cyberbeveiligingswet.

Dit is het wetsvoorstel waarmee de Europese NIS2-richtlijn in Nederlandse wetgeving omgezet wordt. Nederlanders hebben tot en met 2 juli de tijd om te reageren. Na de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en de verwerking daarvan wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website van de internetconsultatie.

Vanuit Europa wordt de NIS2 in oktober 2024 verplicht. Het is echter al bekend dat Nederland meer tijd nodig heeft om de richtlijn te vertalen naar nationale wetgeving. Er zijn nog allerlei stappen te zetten, waaronder de consultatieperiode die nu start en de beoordeling door de Raad van State. Naar verwachting zal de wetgeving in Nederland in 2025 in werking treden.

Tip: Nederland gaat NIS2-deadline van 17 oktober niet halen

Veranderingen

De Cyberbeveiligingswet is de opvolger van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Het zal het aantal organisaties dat onder de wet valt uitbreiden. Daarnaast bevat het wetsvoorstel regels op het gebied van zorgplicht (cybersecuritymaatregelen) en meldplicht (het melden van incidenten) en toezicht op naleving.

Met name de maatregelen die bedrijven vanuit de zorgplicht moeten nemen, kosten tijd en aandacht. Mede daarom adviseert het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om niet af te wachten tot de wetgeving er is, maar om alvast voorbereidingen te treffen. Hiervoor heeft het DTC 10 zorgplichtmaatregelen gepubliceerd.

Het aandragen van suggesties is mogelijk via de website van de overheid.

Tip: Wacht niet op invoering van NIS2-wetgeving, je kunt nu al veel doen