2min Security

Nederlandse overheid investeert meer in cyberweerbaarheid

Nederlandse overheid investeert meer in cyberweerbaarheid

De Nederlandse overheid gaat de komende jaren meer geld uitgeven aan campagnes om de cyberweerbaarheid van burgers en mkb’ers te vergroten. Vanaf 2027 reserveert de overheid structureel jaarlijks 2 miljoen euro voor de campagnes. Het budget dat hiervoor in 2023 werd gereserveerd, was 600.000 euro.

Dat blijkt uit een Kamerbrief van eind juni. Volgens oud-minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius is het belangrijk dat minder burgers en bedrijven slachtoffer worden van cyberaanvallen. De impact van de aanvallen moet worden verkleind. Het is daarom belangrijk dat burgers en mkb’ers zoveel mogelijk worden geïnformeerd over soorten cybercriminaliteit en gestimuleerd worden om basismaatregelen op het gebied van cybersecurity te nemen.

“Sommige maatregelen vergen geen diepgaande technische kennis, maar veel mensen kunnen enige ondersteuning of een herinnering goed gebruiken. Daarom is publieksvoorlichting op zijn plaats”, zegt Yesilgöz-Zegerius in haar Kamerbrief.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, waaronder het thema cybersecurity bij de overheid valt, heeft eerder al specifieke campagnes over cybersecurity gelanceerd, zoals ‘Laat je niet interneppen’ en ‘Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’. Deze campagnes richten zich vooral op social engineering en het gebruik van tweefactorauthenticatie.

Lees meer: Kabinet wil digitale weerbaarheid versterken met publiek-privaat cyberweerbaarheidsnetwerk

Overige aandachtspunten Kamerbrief

In haar Kamerbrief geeft de inmiddels oud-minister ook een overzicht van andere diverse trajecten op het gebied van het bestrijden van cybercriminaliteit. Denk aan de voortgang van de publiek-private samenwerking en de internationale samenwerking op dit gebied.

Een aparte paragraaf behandelt de voortgang van de evaluatie van de hackbevoegdheid van de politie in het kader van de Wet Computercriminaliteit III. De minister geeft daarnaast aan dat uit het eerste toezichtverslag op deze hackbevoegdheid blijkt dat de Nationale Politie een uitstekend controlesysteem heeft om ervoor te zorgen dat deze bevoegdheid binnen de wettelijke kaders wordt uitgevoerd, dat dit ook inderdaad gebeurt en dat de politie constant dit toezicht verbetert.

Lees ook: NIS2 leidt tot betere basishygiëne