1 min

Het koeriersbedrijf FedEx is zeven cd’s met 138.000 patiëntendossiers kwijtgeraakt.

De cd’s zijn verdwenen tussen 16 en 24 maart toen ze onderweg waren naar het Lincoln Hospital. Op de datadragers stonden gezondheidsinformatie en persoonlijke gegevens, zoals adressen, burgerservicenummers, patiëntnummers, dossiernummers, zorgverzekeringen van patiënten, geboorte- en opnamedata, diagnoses, rijbewijsnummers – indien verstrekt – en recepten.

Na het ontbreken van de cd’s zijn zowel het ziekenhuis als Siemens, de fabrikant van de cd’s, een zoektocht gestart. Dit echter zonder resultaat. Onmiddellijk na het ontdekken heeft Siemens het transport bij FedEx opgeschort.

Het ziekenhuis meldt dat de gegevens op de cd met een wachtwoord beveiligd zijn en dat er beleidsveranderingen zijn gemaakt om een toekomstig, gelijksoortig incident te voorkomen. Alle getroffen personen zijn met een brief op de hoogte gesteld van het verlies.