1 min

Uit een enquête van de consumentenbond blijkt dat veel Nederlanders zich onterecht veilig wanen op internet. Meer dan driekwart van de 3000 ondervraagden gaf aan zich veilig te voelen.

Mensen beschouwen hun gedrag en beveiliging te snel als veilig. Reden voor de consumentenbond om een campagne te starten. De campagne laatjeniethacken.nl zal binnenkort van start gaan. De campagne moet de Nederlandse internetter ervan bewust maken dat die wel degelijk grote risico’s loopt op het internet.

Het merendeel van de ondervraagden heeft nog nooit gehoord van een bot, exploit of root kit, aldus de bond. Op de website kunnen mensen praktische tips en toepassingen vinden van experts en andere consumenten. Bovendien heeft 33 procent van de ondervraagden hun draadloze internet niet beveiligd.

De uitkomsten van de enquête zullen in de Consumentengids van juli/augustus gepubliceerd worden.