1 min

Tags in dit artikel

Zoals al langer bekend is het een chaos bij de automatisering van de politie, en de reden ervan is nog steeds niet bekend. Volgens de verwachting zal hier pas in juni volgend jaar meer bekend over worden gemaakt.

De Algemene Rekenkamer verwacht volgend jaar juni pas te weten waar het probleem zich bevindt, dan gaan zij waarschijnlijk pas rapporteren over de onderzoeken. Tijdens het onderzoek hebben zij vooral onderzoek gedaan naar de risico’s en knelpunten in de ICT-systemen van de politie. Dat heeft minister Ivo Opstelten vandaag bekend gemaakt aan de Tweede Kamer.

Na dit onderzoek moet er duidelijk zijn wie het besluit heeft genomen om het systeem in te voeren, en hoe het kan dat er zoveel geld is besteed aan een systeem dat maar half werkt. Daaruit wil de minister leren voor de toekomst.