1 min

Twee kamerleden van de PvdA hebben vragen gesteld over het privacybeleid van LinkedIN aan de minister van Veiligheid en Jusititie, Ivo Opstelten. De kamerleden willen weten of het privacybeleid van LinkedIn in overtreding is op de wet bescherming persoonsgegevens.

De kamerleden Martijn van Dam en Jeroen Recourt zijn degene die de vragen hebben gesteld aan minister Opstelten. Reden van de vragen rond het privacybeleid van LinkedIn zijn de recente wijzigingen. LinkedIn gebruikt sinds kort de namen van foto’s van haar leden om reclame te maken. LinkedIn gebruikt hiervoor een zogenaamde Opt-out systeem, dit betekent dat de gegevens van elk lid hiervoor gebruikt mogen worden, tenzij dit lid expliciet in de instellingen heeft aangegeven dit niet te willen.

Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens moet er juist expliciet toestemming gevraagd worden voor het gebruik van deze gegevens in advertenties. Hiermee lijkt LinkedIn de regels dus te overtreden. Als is er een kleine maas in de wet, als LinkedIn haar leden goed heeft geïnformeerd over de gewijzigde privacyverklaring, dan mag het wel.

De kamerleden willen nu dat de minister laat uitzoeken of LinkedIn inderdaad in overtreding is en mocht dat zo zijn of het College Bescherming Persoonsgegevens hier tegen gaat optreden?

Ook willen de kamerleden weten of LinkedIn voldoende heeft ondernomen om haar leden te informeren over de gewijzigde privacyvoorwaarden.