Met ingang van september 2011 werkt Agentschap Telecom samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bij het toezicht op aftapbaarheid van telecomaanbieders.

Agentschap Telecom controleert aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten op aftapbaarheid van deze netwerken en diensten. Telecommunicatienetwerken en –diensten worden technisch steeds complexer. Om die reden zijn slimme samenwerkingsverbanden noodzakelijk. Het NFI beschikt over de technische kennis om het agentschap hierbij te adviseren en te ondersteunen. De ondersteuning zal met name gericht zijn op de technische controle van eisen waar telecomproviders aan moeten voldoen. Dit gebeurt deels op afstand en deels op locatie.


De samenwerking levert een aantal voordelen op. Zo wordt enerzijds de kwaliteit en betrouwbaarheid van bewijsmateriaal verbeterd. Anderzijds stelt dit het Agentschap Telecom bij eventuele problemen in staat de telecomaanbieders in een vroeg stadium aan te spreken. Dit voorkomt hick-ups en overtredingen en stelt telecomaanbieders in staat om onvoorziene situaties in een vroeg stadium op te lossen.
In gevallen van zware (georganiseerde) criminaliteit is het van belang dat de overheid de mogelijkheid heeft om onder bepaalde voorwaarden telecommunicatie te kunnen aftappen. Dit levert een bijdrage aan de veiligheid van Nederland.

De afgelopen tijd zijn onderwerpen als privacy en het aftappen van gegevens regelmatig in het nieuws geweest. Het is dan ook van groot belang dat er binnen het elektronisch communicatiedomein regels zijn en dat deze worden nageleefd. Nog belangrijker is om te voorkomen dat er iets mis gaat. Deze samenwerking met het NFI kan daaraan een bijdrage leveren.