2min

Tags in dit artikel

, , , ,

De beveiliging van de ICT-infrastructuur bij overheidsorganisaties schiet ernstig tekort. Alle websites van gemeenten die niet goed zijn beveiligd zijn per direct afgesloten van de diensten van DigiD. Om het vertrouwen en integriteit van de elektronische dienstverlening van de overheid terug te winnen, wil Donner een jaarlijkse ICT-controle bij overheidsorganisaties invoeren.

Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Donner in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin uit hij zijn zorgen over de slechte beveiliging van de ICT-infrastructuur bij de rijksoverheid en andere overheidsinstanties. Uit de ‘lektober’ actie van Webwereld is volgens hem gebleken dat de beveiliging te wensen overlaat.

Uit onderzoek van Webwereld en Geenstijl bleek dat de websites van enkele tientallen gemeenten niet in orde was. Doordat de websites draaiden op een verouderde versie van het Windows-besturingssysteem, konden kwaadwillenden van buitenaf bestanden benaderen die afgeschermd zouden moeten zijn. De bestanden konden vervolgens worden bekeken, gewijzigd en verwijderd of zelfs worden toegevoegd. Daarop besloot minister Donner dat de slecht beveiligde websites per ommegaande geen gebruik meer mochten maken van DigiD, het digitale identiteitskaartje van burgers waarmee ze uiteenlopende zaken met overheidsinstanties kunnen regelen zoals het aanvragen van toeslagen.

Burgers kunnen momenteel op deze websites geen gebruik maken van de elektronische diensten van DigiD. Volgens Donner is dit zeer vervelend voor de burgers, maar zal op termijn wel "het vertrouwen in het systeem als geheel" herstellen. Als de beveiliging weer op orde is worden de gemeentes weer aangesloten worden op DigiD.

Verder heeft Donner bepaald dat alle organisaties die gebruik maken van DigiD hun beveiliging moeten checken voor het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar. Vanaf dat moment zal er een jaarlijkse controle plaatsvinden op de beveiliging van de ICT-infrastructuur. Logius, het bedrijf dat DigiD onder zijn hoede heeft, zal daarbij assisteren.

Vandaag vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de perikelen rondom DigiNotar. Verschillende Kamerfracties hebben al laten weten de minister het vuur aan de schenen te leggen. Met de reeds genomen en aangekondigde maatregelen neemt minister Donner dus al een voorschot op hetgeen dat hem vandaag te wachten staat.