De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) zegt dat de kans dat de overheid in de toekomst met een digitale aanval te maken krijgt zeer reëel is, maar een volledige digitale oorlog op grote schaal acht de Adviesraad "niet aannemelijk". De Raad adviseert de overheid om te investeren in operationele cybercapaciteiten.

Dat schrijft de AIV in het rapport Digitale oorlogvoering. De overheid had de Raad gevraagd om een adviesrapport te schrijven over de ‘vijfde dimensie’ van militair optreden (cyberspace).

Na grondig onderzoek komt de Adviesraad tot de conclusie dat onze afhankelijkheid van het functioneren van digitale netwerken nieuwe veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Naast land, zee, lucht en de ruimte zal ook cyberspace in de toekomst een rol van betekenis spelen. De Raad suggereert dat een grootschalige cyberoorlog, die uitsluitend in het digitale domein zal worden uitgevochten, "niet aannemelijk" is. Digitale oorlogsvoering zal volgens de onderzoekers als aanvulling deel uitmaken van de traditionele oorlogsvoering.

Het instellen van "operationele cybercapaciteiten" – een afzonderlijke instantie of nieuw legeronderdeel dat zich met de digitale dreiging bezighoudt – kan helpen het hoofd te bieden aan de gevaren van digitale oorlogsvoering. Vanwege de grensoverschrijdende aard van de digitale dreiging, zal de overheid een geïntegreerde visie voor binnenlands en buitenlands veiligheidsbeleid moeten formuleren. Oftewel, meer samenwerking op internationaal niveau (EU, VN).

Tevens adviseert de Raad om te investeren in ‘cyberdiplomatie’. Simpel gezegd betekent dit dat de Nederlandse overheid niet direct de tegenaanval zou moeten inzetten, maar eerst diplomatieke middelen moet benutten. Je kunt dan denken aan politieke druk, economische sancties of aandringen op strafrechtelijke maatregelen van de daders. Een tegenaanval zou pas als laatste, ultieme machtsmiddel gebruikt mogen worden.

De Adviesraad juicht de instelling van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) toe om de in Nederland aanwezige kennis en expertise te bundelen en de digitale weerbaarheid te vergroten.

De onderzoekers van de Adviesraad zijn optimistischer dan de beveiligingsdeskundigen van McAfee. Volgens hen is een cyberoorlog onvermijdelijk in de toekomst. Zij voorspellen dat we vaker te maken zullen krijgen met DDoS- of hackaanval en we meer spam zullen ontvangen. Een cyberaanval is volgens het beveiligingsbedrijf "goedkoop, effectief en zet niet direct het leven van mensen op het spel". Daarnaast is het snel, anoniem en effectief.