Het Nederlandse Ministerie van Defensie bereidt zich voor op de opkomst van digitale oorlogvoering. Minister Hans Hillen van Defensie wil in de toekomst dat het leger zelf digitale aanvallen uit gaat voeren om tegenstanders uit te schakelen. Daarvoor zou Defensie hackers in willen zetten.

Dat maakte minister Hillen vandaag in Breda tijdens de opening van het Cybersymposium op de Nederlandse Defensie Academy bekend. Ook roept Hillen het Cyber Defense Commando in het leven.

"Als zwaardmacht moet de krijgsmacht naar mijn overtuiging ook in het digitale domein offensief kunnen optreden. Het uitschakelen van een tegenstander blijft de bijzondere taak van de krijgsmacht. Ook in het digitale domein. Kennis van offensieve methoden en technieken is bovendien noodzakelijk voor het versterken van de digitale weerbaarheid", zo meldt Hillen.

Hillen wil de rol van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) hiervoor verder uitbreiden. "Zij moeten inzicht hebben in zowel de technische dreiging als in de intenties van aanvallers. Ook zullen zij over het vermogen moeten beschikken om pogingen tot digitale spionage te verstoren en te stoppen."

Ook moet er meer geprofiteerd worden van de zogenaamde white hat-hackers. Zij wijzen het ministerie vaak op lekken en hebben dan ook geen kwade bedoelingen. White hat hackers willen over het algemeen enkel de beveiliging verbeteren door lekken aan te tonen.