1 min

Hackers hebben een server van de Universiteit Utrecht gehackt. De gegevens die ze vervolgens buit maakten hebben ze openbaar gemaakt op Pastebin. Ze willen hiermee hun onvrede uiten over de stijgende kosten binnen het onderwijs terwijl de kwaliteit afneemt.

De hackers maakten onder andere e-mailadressen, telefoonnummers en wachtwoorden van studenten buit. Deze gegevens kwamen allemaal van één enkele server, het is echter niet duidelijk welke dat is. Wel is bekend dat de gegevens voor het laatst zijn aangepast in 2011 en in 2012 is er op basis van deze gegevens nog een rapport uitgedraaid.

Universiteit Utrecht geeft aan dat het om een klein aantal gebruikersnamen en wachtwoorden gaat. Verreweg zijn de meeste studenten de hack bespaard gebleven omdat zij een uu-account hebben waar de gegevens niet van bekend zijn geworden. Het lek wordt momenteel gedicht en de studenten waar de gegevens van online staan worden op de hoogte gebracht.

De hackers onderbouwen hun daad door te stellen dat er sprake is van ver-McDonaldisering in het onderwijs. Te grootte klassen, afname van kritisch denken en het alsmaar duurder worden vormen de basis van hun protestactie. De hackers waarschuwen dat Europa de VS achterna gaat waar commercie in het onderwijs hoogtij viert.