Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag laten weten dat in het afgelopen jaar een op de acht Nederlanders het slachtoffer is geworden van cybercrime. Hieronder valt aan- en verkoopfraude op internet, maar ook hacks, pesten via het internet, identiteitsfraude en inbraak op online accounts. Volgens het CBS komt offline criminaliteit echter vaker voor, daarvan werd een op de vijf burgers het slachtoffer.

Het is de eerste keer dat cybercrime is opgenomen door het CBS en daardoor is het moeilijk in te schatten hoe betrouwbaar de gegevens zijn en wat de tendens is. Zo rekent het CBS ook pesten en bedreigingen via internet onder cybercrime, de vraag is alleen hoe serieus je zo’n bedreiging kan noemen. Mensen roepen nou eenmaal van alles op internet.

Ook gaf ongeveer de helft van de slachtoffers aan dat ze werden geconfronteerd met hackers die hadden ingebroken op hun computer, smartphone, e-mail of website. Ook hierbij is het nog maar de vraag of het gaat om hackers, maar de cijfers geven een goede indicatie van hoe vaak mensen in aanraking komen met een vorm van cybercriminaliteit.

Ongeveer 25 procent gaf aan weleens te zijn opgelicht, doordat ze iets online hadden besteld, maar vervolgens nooit geleverd kregen. Over het algemeen kwamen vooral jongeren in aanraking met cybercriminaliteit, zij zitten dan ook relatief veel op internet.

Uit de Veiligheidsmonitor kwam verder naar voren dat bijna 20 procent van de Nederlanders vorig jaar het slachtoffer werd van offline vormen van veelvoorkomende criminaliteit zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme. In vergelijking met een jaar eerder is dit vrijwel onveranderd, over de langere termijn is er sprake van een licht dalende lijn.

Hoewel het moeilijk is om in kaart te brengen hoeveel mensen er daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden van bijvoorbeeld hacks laat het wel zien dat het belangrijk is om iets aan computerbeveiliging te doen. Iets wat ook al door Techzine werd aangestipt in een uitgebreid artikel medio vorig jaar.