1 min

Om DDoS-aanvallen tegen te gaan zal het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de komende jaren gaan investeren. Ook moeten er alternatieven komen voor wanneer een aanval plaatsvindt.

In een brief van het desbetreffende Ministerie wordt ingegaan op verschillende kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van de grootschalige DDoS-aanvallen die eerder dit jaar plaatsvonden. Onder andere de diensten van ING, Rabobank en DigiD kwamen meermaals lam te liggen door gevolgen van grootschalige internetaanvallen. Dat had als gevolg dat klanten niet konden pinnen of inloggen bij overheidsdiensten.

De meest logische stap om DDoS-aanvallen minder effectief te maken is om de capaciteit van de diensten te vergroten. Ook moet voorzien worden in een mogelijkheid om verkeer vanuit een DDoS-aanval te scheiden van regulier verkeer.

De problemen bij de Nederlandse banken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering, maar desalniettemin is ook in dit opzicht een rol weggelegd voor het Ministerie. Er zal een officier worden aangesteld die een schakel zal vormen tussen het Nationaal Cyber Security Centrum en de Nederlandse banken.