2min

In het zogeheten veiligheidsjaarverslag heeft KPN haar bevindingen op het gebied van cybercriminaliteit gepresenteerd. Hierin komt onder andere naar voren dat de Nederlandse telecomaanbieder geen sporen heeft gevonden die wijzen op een infiltratie in het netwerk door buitenlandse veiligheidsdiensten. Wel wordt duidelijk gemaakt dat dergelijke spionage niet wordt getolereerd.

In het rapport Cyber Security Perspectives 2013 wordt een beeld geschetst over de digitale veiligheid in Nederland. Dit verslag is tot stand gekomen door samenwerking van KPN met het Nationale Cyber Security Centrum (NCSC), Team High Crime Unit van de politie en TNO.

Over de vraagstelling omtrent de spionageactiviteiten van het Amerikaanse NSA en de Britse GCHQ verklaart KPN: "We vellen geen oordeel over hoever een veiligheidsdienst mag gaan om haar nationale belangen te beschermen. Wel tolereren we geen heimelijke toegang tot onze gegevens of die van onze klanten. Dit is een no-go gebied voor de NSA of wie dan ook."

KPN besloot haar netwerk uitvoerig te controleren, nadat de Belgische telecomaanbieder Belgacom op het eigen netwerk malware aantrof die afkomstig was van GCHQ. Hoewel er tot nu toe geen bewijs is gevonden dat het netwerk van KPN hier ook slachtoffer van is geworden, is de zoektocht naar sporen van de NSA of GHCQ een lopend proces. "Als ze al binnen zijn, zullen we ze vinden."

Ook werd naar aanleiding van de vermeende spionage door het Chinese Huawei in de netwerkapparatuur van KPN uitgebreid onderzocht. Dit leidde ertoe dat Huawei’s CEO een 25-jarige radiostilte met de pers verbrak om duidelijk te maken dat de Chinese fabrikant in geen enkele vorm betrokken is bij de spionageactiviteiten.

KPN is van mening dat de gelekte documenten van klokkenluider Edward Snowden ons leren dat dat iedereen zich bewust moet zijn van mogelijke spionage. Zowel bedrijven als individuen kunnen in de gaten worden gehouden door iedere buitenlandse veiligheidsdienst, niet enkel en alleen door de NSA of de GCHQ.

Duidelijk wordt dat er gedurende het jaar 2013 een aantal belangrijke cyberaanvallen hebben plaatsgevonden in Nederland. "Helaas moeten we constateren dat cybercriminaliteit een onderdeel is geworden van ons dagelijkse leven. De beste verdediging is om goed op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en vervolgens maatregelen te nemen", aldus KPN.