Blockchaintechnologie kan op verschillende manieren worden toegepast. Onlangs leerden we al dat energieleverancier Vandebron de technologie wil inzetten om het opladen van elektrische auto’s slimmer te laten verlopen. Vandaag blijkt uit een project onder de naam Oslo2Rome, dat blockchain landsgrenzen een stuk minder belangrijk maakt bij het betalen hiervoor.

Als onderdeel van de Europese estafettetour, laadde het Nederlandse team met een zogenoemde ‘e-mobility wallet’ een elektrische auto op. Vervolgens reden ze door naar Essen in Duitsland, waar met diezelfde wallet betaald kon worden. Zeven Europese nutsaanbieders verkennen de mogelijkheden om dit breder in te zetten.

Landsgrenzen vervagen

Om een elektrische auto op te laden, hebben gebruikers op dit moment een pas nodig om zich aan te melden bij de publieke laadpaal. Op basis van het afgenomen aantal kilowatturen wordt er vervolgens een factuur gestuurd door de serviceprovider naar de gebruiker of leasemaatschappij. De blockchaintechnologie die in deze pilot gebruikt wordt, maakt het mogelijk om contractloos en pasloos te betalen aan de paal via een app met een digitale portemonnee. Zodra er geladen wordt, wordt dit direct aan de paal verrekend met het beschikbare tegoed in euro’s.

De verwachting is zelfs dat in de toekomst de auto direct kan communiceren met de laadpaal, waardoor ook de app overbodig wordt. Omdat je rechtstreeks aan de paal betaalt en er geen tussenpartij nodig is, kan bij elke laadpaal die meedoet worden betaald onafhankelijk van waar deze staat. Dat betekent ook dat grenzen tussen landen niet relevant zijn. Juist dit gegeven maakt de verkenning van de technologie over zes landsgrenzen mogelijk.

Makkelijke internationale samenwerking

Bij deze oplossing werd blockchain gebruikt om de internationale samenwerking te vergemakkelijken. Zo zou het rijden met elektrische auto’s ook extra gestimuleerd kunnen worden – fabrikanten kunnen immers eenvoudig een groot internationaal standaardnetwerk opzetten.

Wat wel nog moet gebeuren dan is het afstemmen van de wet- en regelgeving. Die blijkt in verschillende landen en zelfs regio’s nog behoorlijk verschillend te zijn. Daar moet aan gewerkt worden en om die reden nemen diverse bedrijven en stichtingen deel aan de Oslo2Rome-tour. Ook is het de bedoeling om een aparte stichting op te richten om een gelijk speelveld te creëren voor alle geïnteresseerde partijen.