Een grote uitdaging voor machine learning is het verzamelen van relevante data. Om een algoritme te trainen moet er een flinke dataset beschikbaar zijn. Daarvoor is nu Superb AI opgericht, een startup die bedrijven kan helpen datasets samen te stellen voor een project. Kunstmatige intelligentie helpt om die datasets te taggen en maakt ze daardoor geschikt voor gebruik.

Hyun Kim is de CEO en medeoprichter van de startup en stelt dat een van de struikelblokken voor bedrijven die AI en machine learning willen toepassen in hun apps, ligt in het vinden van geschikte datasets waarmee ze hun modellen kunnen trainen. “Superb AI gebruikt AI om geschikte trainingsdata te maken voor grote techbedrijven,” vertelt Kim tegenover de site TechCrunch. Samen met klanten ontwikkelt het bedrijf een geschikte dataset, zodat deze klanten “vele malen sneller” aan de slag kunnen.

Snel taggen

Gewoonlijk huren bedrijven die werken aan een machine learning project mensen in om data te taggen. Dat is duur, maar ook foutgevoelig en moeizaam proces. Ook is het vaak moeilijk voor een bedrijf om een zeer geschikte dataset te vinden. Kim en zijn medeoprichters werkten eerder al aan kunstmatige intelligentie en kwamen zodoende op het idee om AI in te zetten om datasets te taggen.

Daardoor kan Superb AI ook nieuwe databronnen vinden en aanboren waar bedrijven nog niet aan gedacht hebben. Daarnaast werkt het sneller, door niet te vertrouwen op “het trage en foutgevoelige handwerk”. De software van het bedrijf kan beelden en video’s tot wel tien keer zo snel taggen als menselijke tegenhangers dat kunnen.

Mensen blijven nodig

Ondanks dat Superb AI gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om datasets te taggen, steunt het nog altijd op mensen om deze software aan te vullen. Dat werkt als volgt: het bedrijf splitst datasets op in zoveel mogelijk losse componenten. Daardoor kan het taggen automatisch plaatsvinden. Maar als de datasets daar te complex voor blijken, schakelt het een mens in om dit werk te verrichten. De AI kijkt mee, leert van diens beslissingen en neemt het op een gegeven moment over.