De Linux Foundation wil met de oprichting van het Open Voice Network (OVN)-samenwerkingsverband standaarden voor stemherkenning gaan ontwikkelen. Deze standaarden moeten daarvoor vooral als ethische richtlijnen gaan gelden.

De groei van het gebruik van stemherkenning in technologie roept steeds meer vragen op hoe deze functionaliteit zo ethisch mogelijk kan worden toegepast. Zeker nu stemherkenning steeds meer een geïntegreerd onderdeel vormt van technologie en deze als primaire tool ook steeds meer aanstuurt.

De Linux Foundation, de feitelijke ‘beheerder’ van het Linux-ecosysteem, wil hiervoor in samenwerking met andere belanghebbenden standaarden gaan ontwikkelen en stelt hiervoor de financiering beschikbaar. Concreet gaat het nu aangekondigde Open Voice Network (OVN)-samenwerkingsverband zich niet richten op het ontwikkelen van technologische standaarden voor stemherkenning, maar meer op het verantwoord gebruik van deze technologie.

Doelstellingen OVN

De belangrijkste doelen van het samenwerkingsverband zijn onder andere het ontwikkelen van wereldwijde standaarden, het uitvoeren van onderzoek en het geven van aanbevelingen. Hierdoor moeten eindgebruikers voor stemherkenningsoplossingen straks meer keuze krijgen, meer inclusiviteit terugvinden en vertrouwen in de technologie krijgen.

Daarnaast moet de OVN straks meer waarde brengen aan de industrie. Bijvoorbeeld door het identificeren en delen van de beste conversationele AI best practices. Niet alleen voor de hele industrie, maar ook voor bijvoorbeeld specifieke marktsegmenten. Verder moet de OVN zich bezighouden op het terrein van wet- en regelgeving rondom stemherkenning, de zaken rondom privacy en de samenwerking met andere IT-belangenverenigingen en -organisaties.

Onder de eerste deelnemers in het samenwerkingsverband, bevinden zich onder meer grote partijen als Target en Microsoft. Met hun deelname aan de OVN verplichten de leden zich actief in te zetten op deze gebieden, het doen van onderzoek, het uitdragen van de standpunten van het samenwerkingsverband, actieve deelname aan evenementen rond dit onderwerp en vooral het adresseren van de discussie rondom het ethisch gebruik van stemherkenningstechnologie, zo stellen de oprichters.

Ook AWS heeft een initiatief

De OVN is niet het eerste samenwerkingsverband dat zich op spraakherkenningstechnologie richt. Techgigant AWS heeft in 2019 al het Voice Interoperability Initiative opgericht. Dit samenwerkingsverband voor stemherkenning richt zich vooral op het bevorderen van de interoperabiliteit van de diverse stemherkenningsplatforms. Dit moet potentiële klanten dan meer keuze en vrijheid bieden. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken verschillende stemherkenningstechnologie op een enkel device te gebruiken. Het samenwerkingsverband van AWS richt zich dus vooral op doorontwikkeling van de technologie en niet zozeer op het (ethische) gebruik.