Abonneer je gratis op Techzine!

Diverse iPhone- en iPad-apps kopiëren het gehele adresboek naar de eigen servers, zonder dat de gebruiker hierover vooraf is geïnformeerd, laat staan toestemming voor heeft gegeven. Apple belooft maatregelen te treffen en de privacyvoorwaarden voor haar apps aan te scherpen.

De hele zaak werd aan het rollen gebracht toen een aantal bloggers een lijst publiceerde waarin diverse apps opgesomd werden die het adresboek van gebruikers kopiëren en naar de eigen servers uploaden. Echter, deze applicaties bleken gebruikers vooraf niet geïnformeerd te hebben hierover. Tevens hadden ze niet vooraf om toestemming gevraagd.

Apple reageerde aanvankelijk met de standaarduitspraak, namelijk dat het ongevraagd verzamelen en versturen van contactinformatie zonder nadrukkelijke toestemming een overtreding van de richtlijnen is. Het technologiebedrijf dacht dat hiermee de zaak was afgedaan, maar toen een aantal Amerikaanse parlementsleden kritische vragen stelden beloofde Apple de privacyregels strenger toe te kijken op de naleving van deze regels.

Applicaties die zich schuldig maken aan deze procedure zijn bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Path en Foursquare. De vraag is in hoeverre Apple daadwerkelijk nalatigheid te verwijten valt. Apple beschrijft weliswaar zeer duidelijk in haar richtlijnen dat toestemming een vereiste is voor het verzamelen en doorsturen van contactgegevens, maar het zijn uiteindelijk ontwikkelaars die deze apps maken. Privacy-expert Rachel Marbus stelt tegenover Webwereld dat de verantwoordelijkheid voor deze praktijken in eerste instantie bij de ontwikkelaars ligt. Het al dan niet actief handhaven van de eigen voorwaarden is volgens haar meer een ethische dan een juridische kwestie.

Apple maakt tevens bekend dat het wijzigingen zal doorvoeren in iOS zodat dit soort zaken voortaan in de kiem gesmoord worden. Vanaf de volgende update van iOS zullen gebruikers toestemming moeten geven voordat een applicatie toegang krijgt tot het adresboek van het toestel.