Abonneer je gratis op Techzine!

Door iedere burger een e-mailaccount te geven met een opt-insysteem, zou het probleem van spam aanzienlijk worden beperkt, suggereert Wim Bens, directeur van Media Plaza. De Rijks- of regionale overheid zou dergelijke ‘burgermail’-adressen moeten uitgeven en beheren.

De overheid zou het adres kunnen gebruiken voor officiële communicatie. Dat bespaart volgens Bens een hoop geld. Daarnaast zou iedereen aan anderen toestemming kunnen geven berichten te sturen naar zijn ‘burgermail’-account (‘opt-in’). Doordat ongevraagde e-mail geen toegang krijgt tot de box, komt er ook geen spam in.