Abonneer je gratis op Techzine!

Internetbedrijf Posters.nl levert meer dan 300 ingelijste kunstreproducties en posters aan de koepelgevangenis in Breda. Voor het decoratieproject is een speciale inkoopsite gemaakt, waarop alle medewerkers een eigen poster voor de werkplek konden uitzoeken. Zon 200 posters, bestemd voor de ruimtes waar de gevangenen toegang hebben, worden geleverd zonder glas. Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Volgens directeur Leo Jansen zal het decoratieproject een belangrijke positieve bijdrage leveren aan het leef- en werkklimaat in de gevangenis.