De verschillende fabs van AMD, waaruit Globalfoundries is ontstaan, willen zich richten op 32 nm technologie en met het oog op de toekomst ook meteen op het 28 nm procédé.


De voormalige productietak van AMD gaat zich, zoals gezegd, richten op een 32- en 28 nm procéde voor grafische processoren. Behalve de levering van producten aan AMD-ATI zal men vermoedelijk ook contracten sluiten met NVIDIA, Microsoft en Qualcomm. De eerste klanten worden nog dit jaar verwacht.

"32 nm bulk silicium wordt reeds geproduceerd in Dresden en we zijn erop voorbereid de eerste ontwerpen van klanten nog dit jaar te ontvangen, waarna de massaproductie start in 2010", zo verklaarde Vice-President Tom Sonderman van productiesystemen en technologie (Globalfoundries) aan Xbitlabs.