Abonneer je gratis op Techzine!

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is gestart met een researchlaboratorium voor informatica. Dit zogeheten LaQuSo (Laboratory for Quality Software) is ondergebracht bij de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e. Het lab gaat de kloof overbruggen tussen de behoefte aan kwaliteitssoftware van de industrie en het theoretisch georiënteerde onderzoek van de universiteit. In samenwerking met de industrie gaat het researchlab bestaande en nieuwe universitaire kennis omzetten in methoden, technieken en tools die gebruikt kunnen worden om snel fouten op te sporen in producten van de industrie.

Empirische studies
Voor de universiteit betekent dit dat het onderzoek naar theoretische aspecten zal worden uitgebreid met empirische studies. Het LaQuSo richt zich met name op kwaliteit, dat wil zeggen op het meten, kwantificeren en voorspellen van de kwaliteit van software zowel van het ontwerp als de programmacode. Als de kwaliteit van de software goedgekeurd wordt krijgen dergelijke producten het LaQuSo-keurmerk. De oprichters hopen dat het researchlab binnen enkele jaren zal uitgroeien tot één van de toonaangevende wetenschappelijke instituten voor quality software in Europa.

Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van software verhogen De initiatiefnemers zijn: prof.dr.ir. Jan Friso Groote, prof.dr. Kees van Hee en dr.ir. Geert Jan Houben, allen van de capaciteitsgroep Informatica van de faculteit Wiskunde en Informatica. De drie wetenschappers zijn van mening dat hun groep zich te veel richtte op theorievorming. Vanaf nu moeten de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek binnen de groep sneller een weg vinden naar de industrie. Door het onderzoek vooral te focusseren op het vinden van fouten in industriële ontwerpen komt de faculteit tegemoet aan de vraag vanuit de markt naar steeds hogere betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van software. De kerncompetenties van het LaQuSo liggen op het gebied van methoden, technieken en tools voor formele verificatie en empirische validatie van eigenschappen van systemen. De kennis wordt aangeboden in software of als service. De verwachting is dat het LaQuSo zal uitgroeien tot een vaste staf van zon vijftig medewerkers en promovendi. Het LaQuSo is gevestigd op de vijfde etage van het hoofdgebouw van de TU/e. Meer informatie is te vinden op: www.laquso.com