Abonneer je gratis op Techzine!

Bol.com maakt als eerste boekhandel gebruik van de wettelijke mogelijkheid om korting te geven op Nederlandstalige studieboeken. Dat is dit jaar voor het eerst toegestaan vanwege de nieuwe wet op de vaste boekenprijs en de algemene maatregel van bestuur bij deze wet. "We bieden studenten de maximaal toegestane korting van vijf procent en geven hiermee gehoor aan de roep van studenten om goedkopere studieboeken", legt Daniel Ropers, directeur van bol.com, uit.

Negen op de tien studenten vinden studieboeken te duur, zo blijkt uit een onderzoek onder Nederlandse studenten in opdracht van bol.com.

Studenten besteden gemiddeld EUR 477,50 per studiejaar aan boeken die ze voor hun studie nodig hebben. Ter vergelijking: de maandelijkse studiefinanciering bedraagt EUR 93,71 voor thuiswonende studenten en EUR 223,18 wanneer studenten uitwonend zijn.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 31,6 procent van alle studenten de aanschaf van kleding verkiest boven die van studieboeken, in het geval ze niet voldoende geld hebben voor allebei. Opvallend is dat 29,9 procent van de mannelijke studenten een internetaansluiting belangrijker vindt dan de aanschaf van studieboeken. Bij de vrouwen ligt dat percentage op 15,8 procent. Ruim de helft van de studenten geeft aan de aanschaf van studieboeken belangrijker te vinden dan het betalen van kamerhuur.

Gemiddeld kopen studenten 17,5 procent van de boeken op de boekenlijst tweedehands, 7,8 procent kopieren ze en bijna 5 procent van de boeken wordt niet gekocht. Bij 50,2 procent van de studenten draaien de ouders op voor de kosten van studieboeken, 48 procent betaalt de boeken zelf.

Onderzoeksbureau Panelwizard voerde het onderzoek uit onder een representatieve steekproef van 562 studenten.