Het Europees Parlement heeft een motie aangenomen waarin aandringt op het invoeren van een universele lader voor smartphones. Een maatregel waar al jaren over gesproken wordt, maar waar geen concrete actie op wordt ondernomen.

Het Europees Parlement heeft een niet bindende motie aangenomen met 582 stemmen voor en 40 tegen, waarin de Europese Commissie wordt gevraagd zonder verder vertraging een rapport te openbaren. De Europese Commissie beschikt over een rapport waarin de effecten van zo’n universele lader staan beschreven.

Het idee van een universele lader stampt al uit 2009. Het idee erachter is dat het meer gemak biedt voor de gebruiker, omdat laders uitwisselbaar zijn. Het is beter voor het milieu, omdat je niet bij elk toestel een nieuwe lader nodig hebt. Daarnaast zouden de kosten van een lader moeten dalen.

De reden dat dit idee al zolang op de plank ligt heeft ermee te maken dat er veel weerstand is vanuit Apple tegen het idee. In 2014 was het plan al zo goed als rond. Apple heeft als enige fabrikant zijn eigen aansluiting en lader ontwikkeld (Lightning) en is niet voornemens daar afscheid van te nemen. Apple heeft zich keer op keer openlijk uitgesproken tegen een universele lader.

De Europese Commissie is keer op keer degene die de invoering van de universele lader tegenhoudt. Wellicht dat Apple daar een hele goede lobby weet te voeren.

De markt heeft sinds 2009 wel verbetering getoond. Waar er destijds tientallen verschillende laders waren, zijn er nu nog drie verschillende laders. Het gaan om USB-C, micro USB 2.0 en Lightning. USB C is hierbij min of meer de opvolger van micro USB 2.0. Die poort wordt steeds minder gebruikt en werd afgelopen jaar alleen nog toegepast op budget smartphones.

Tablets en laptops

Het Europees Parlement richt zich vooralsnog op mobiele apparaten, zoals telefoons. Mogelijk worden ook tablets meegenomen in regelgeving voor een universele lader. Over laptops wordt door sommige parlementsleden gesproken, maar daar lijkt vooralsnog geen meerderheid voor te bestaan. Al zien we dat de markt wel beweegt richting USB C als primaire of secundaire lader.