Uit een initiatief van de interkerkelijke omroep IKON en Radio Nederland Wereldomroep is een website voortgekomen. Deze website biedt de gebruiker alle informatie van de Bijbel en de Koran.

Voordeel aan de website is de zoekfunctie, men kan zo snel teksten vergelijken tussen de Bijbel en de Koran. De achterliggende gedachten is het contact verbeteren tussen Katholieken en Moslims.

De website draait op een vertaling van de Koran van Fred Leemhuis en de Bijbel is geüpdatet met de nieuwste tekst van drie jaar terug uitgegeven door de Amerikaanse en Egypthise Bijbelgenootschap. De website is in het Nederlands, Engels en Arabisch beschikbaar. De Engelse vertaling van de Koran is afkomstig van de Islamitische uitgeverij Tahrike Tarsile Our’an in New York.

Om lezers alvast wat een duwtje in de rug te geven zijn er achttien verhalen gepubliceerd die in zowel de Bijbel als de Koran hetzelfde staat. Dit levert veel dezelfde figuren op zoals ezus/Isa, Noach/Noeh, Maria/Marjam. De verhalen zijn afkomstig uit een boek: ‘Koran en Bijbel in verhalen’, dat Marlies ter Borg en Karima Bisschop geschreven hebben. Dat boek is dit najaar op de markt gekomen.