Abonneer je gratis op Techzine!

Uit onderzoeksresultaten uit de laatste ICT Barometer van Ernst & Young is gebleken dat het het Nederlandse bedrijfsleven niet lukt om hun dienstverlening richting hun klanten te verbeteren door online zakendoen. Ook weet een evengroot deel geen tijdsbesparing te realiseren.

Uit het onderzoek is de huidige stand van zaken naar boven gekomen met betrekking tot online zakendoen. Een kwart van de ondervraagden geeft toe dat ze hun dienstverlening niet hebben verbeterd als gevolg van online zakendoen. Ook geeft een kwart aan dat het hun geen tijdsbesparing oplevert, en een derde ziet ook geen kostenbesparing.

"Gelet op het toenemende belang van online zakendoen is het op zijn minst opzienbarend te noemen dat een kwart van de bedrijven, zo’n 275.000 in aantal, er vandaag de dag nog steeds niet in slaagt om hiermee de efficiency, de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen. Toch een van de belangrijke doelstellingen die de opkomst van online zakendoen stimuleerde", aldus Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership.

Toch wordt het online zakendoen steeds belangrijker voor het bedrijfsleven. Het CBS ziet in recente cijfers een sterke groei. Toch zijn bedrijven door deze stijging meer en meer afhankelijk van hun eigen netwerk, en dat van andere bedrijven.
Nederland behoort in Europa tot de koplopers als het gaat om het aantal bedrijven met een website. Toch speelt de kwaliteit van deze sites het bedrijfsleven parten. Volgens 52 procent vormt de kwaliteit van de site een grote belemmering tijdens het zakendoen.

"Voor 2006 waren de totale ICT-uitgaven van Nederlandse bedrijven en overheid ruim 30 miljard euro. Dan is het toch onzakelijk te noemen dat de helft van bedrijven niet investeert in een goede website. Een website vergt immers een relatief kleine investering, maar vormt tegelijkertijd wel een factor die medebepalend is voor de omzet", aldus Verschuur.