Abonneer je gratis op Techzine!

OpenOffice.org gaat in de toekomst een nieuwe GUI krijgen. Het OOo User Experience Project, onder leiding van Frank Loehmann, gaat in de komende tijd op zoek naar alle mogelijkheden om de bediening van het populaire, gratis en open source Office-pakket grondig te verbeteren.

Onder het missionstatement "Create a User interface so that OpenOffice.org becomes the users’ choice not only out of need but also out of desire" wordt het duidelijk dat de gebruikerservaring van minstens zoveel belang wordt geacht als de functionaliteit.

Uit de kritiek van gebruikers is naar voren gekomen dat de huidige GUI ouderwets aandoet. Veel functionaliteit zit bijvoorbeeld verborgen achter overvolle toolbars. Voor nieuwe gebruikers is OpenOffice daarmee lastig te begrijpen en voor ervaren gebruikers is de huidige GUI inefficiënt. Daaraan toegevoegd is het met de huidige GUI nog maar nauwelijks mogelijk om innoverend bezig te zijn en om aan de gebruiker een plezierige werkomgeving te geven.

Het project zal in drie stappen verlopen: in de fase ‘Research’ wordt er data verzameld uit allerlei onderzoeken, zoals enquêtes, tracking data, en gegevens uit focusgroepen. Als er voldoende informatie verzameld is, volgt er de fase ‘Design’, waarin alle ideeën geïnventariseerd en uitgeprobeerd worden zonder daarmee beperkt te worden door de huidige GUI-toolkit. De laatste fase is ‘Evaluation’, waarin de ideeën concreet uitgewerkt worden en de gebruikers om feedback wordt gevraagd.

Het project met de naam ‘Renaissance’ kan worden bijgehouden met de wiki Renaissance. Het project wordt gezien als zeer belangrijk en het team begint ‘from scratch’. Frank Loehmann waarschuwt wel dat men niet op korte termijn al resultaat moet verwachten. De eerste fase, ‘Research’ is net van start gegaan en zal tot en met juni 2009 duren. De roadmap voor de andere fases is nog niet bekend.