4min

Tags in dit artikel

, , , ,

Benchmarks

Om SSD’s goed te kunnen testen maken we gebruik van de applicatie AS SSD, hierop worden verschillende synthetische benchmarks gedraaid en daar komt dan een mooie eindscore uitrollen, waaraan we kunnen zien wat de maximale prestaties zijn. Dit geeft een aardig beeld van de SSD, maar voor echt een goed beeld zijn praktijktesten simpelweg beter en die doen we dan ook op de volgende pagina.

Benchmark: AS SSD – Access Time Read

Benchmark: AS SSD – Access Time Write

De sequential lees- en schrijftest laat zien wat ongeveer de maximale snelheid is van deze SSD.

Benchmark: AS SSD – Sequential Read

Benchmark: AS SSD – Sequential Write

Ook hebben we ervoor gekozen voortaan het aantal IOPS te gaan vermelden bij het wegschrijven van 4K-bestanden, reden hiervoor is dat de verschillen tussen de SSD’s onderling nogal groot zijn en het laat een eventueel zwak punt van een SSD zien.

Benchmark: AS SSD – 4K IOPS Read

Benchmark: AS SSD – 4K IOPS Write

Tot slot de totale score van deze SSD’s in AS SSD: Uit deze synthetische benchmarks valt op te maken dat de SanDisk X400 niet de snelste SSD is als we kijken naar maximale lees- en schrijfprestaties, als we kijken naar de IOPS dan is de score wel weer wat gunstiger. Uiteindelijk zal de praktijktest de doorslag moeten geven.