3min

Europese bedrijven hebben schrik voor de mogelijke negatieve gevolgen van de AI Act. In een open brief gericht aan de Europese Unie uiten meer dan 150 zelfstandigen, managers en onderzoekers hun zorgen.

Twee weken na de goedkeuring van het AI Act-ontwerp in het Europese Parlement, beginnen de mogelijks negatieve gevolgen van het wetvoorstel door te dringen. Europese bedrijven voelen de bui al hangen en richten zich tot de regelgevers in een open brief, die de Financial Times al inkeek. De brief krijgt steun van meer dan 150 onderzoekers, leidinggevenden en zelfstandigen. Hiertussen bevinden zich al zeker managers van Renault, Heineken, Airbus en Siemens.

‘Concurrentievermogen van Europa in gevaar’

De brief handelt over de mogelijke negatieve gevolgen van de AI Act voor de Europese economie. Zo kan de wet “het concurrentievermogen en de technologische soevereiniteit van Europa in gevaar brengen.”

Volgens de brief kan de voorgestelde wetgeving ertoe leiden dat Europa zichzelf de mogelijkheid ontneemt om “weer deel te nemen aan de technologische avant-garde.” Soortgelijke waarschuwingen hoorden we eerder al in Amerika de kop opsteken.

Tip: Doet Europa zichzelf een financiële strop rond met de AI Act?

‘Te streng voor generatieve AI’

In de brief wordt enorm veel aandacht besteed aan de aankomende regulering voor generatieve AI. Deze bezitten doorgaans een eigen taalmodel en onder de nieuwe wetgeving zullen alle ‘foundation modellen’ transparant moeten communiceren over de bronnen voor hun model en de wijze waarop hun product werkt.

Europese bedrijven zijn bezorgd dat de strenge regulering AI-ontwikkelaars zal ontmoedigen om hun product beschikbaar te maken voor de EU. Om in orde te zijn met de regulering moeten deze bedrijven namelijk veel tijd en middelen vrijmaken, wat voor een hindernis kan zorgen.

De EU versoepelde nochtans de regels voor generatieve AI-producten al in zijn goedgekeurde wetsvoorstel. Eerdere ontwerpen wilden AI-producten die inhoud creëren die onmogelijke te onderscheiden is van menselijke inhoud, per definitie als hoog risico beschouwen. In dat geval was het bijna onmogelijk generatie AI-producten nog in Europa te lanceren, maar dat loste OpenAI op met lobbywerk.

Volgens de bedrijven van de open brief is ook het huidige wetsvoorstel veel te streng: “Europa kan het zich niet veroorloven aan de zijlijn te blijven staan.” De brief werd vandaag verstuurd naar de Europese Commissie.

EU: ‘Serieuze bedrijven bespeeld’

Dragoş Tudorache, lid van het Europees Parlement en voortrekker van de AI Act, reageerde teleurgesteld op de brief. “Het is jammer dat het agressieve lobbywerk van enkelen andere serieuze bedrijven inpalmt.” Volgens hem worden bedrijven meegelokt in het ondertekenen van de open brief “op aansporing van enkelen.”

Hij vindt dat Europese bedrijven troster mogen zijn op de AI Act, en dat een dergelijke brief “de onmiskenbare voorsprong die Europa heeft genomen helaas ondermijnt.” Volgens hem vraagt de brief alleen maar om acties die het Europees Parlement al voorstelde: “een door de industrie geleid proces voor het definiëren van normen, bestuur door met de industrie aan tafel te zitten en een licht regelgevend regime dat om transparantie vraagt. Niks anders.”

De Europese Commissie is met andere woorden niet onder de indruk van de open brief. Een hervorming van het wetsvoorstel lijkt er dan ook niet aan te komen.