3min

Volgens Microsoft is de eigen samenwerking met OpenAI nodig om Google van concurrentie te voorzien. Tegenover de Europese Commissie (EC) stelt de techreus dat Google als enige bedrijf zonder hulp van buitenaf vooraan kan lopen op AI-gebied.

Microsoft is gevraagd om tekst en uitleg te geven tegenover de EC over diens AI-rol. Het EU-orgaan is verantwoordelijk voor het controleren op mogelijke anticompetitieve praktijken. Gezien Microsofts grote invloed op de wereldwijde markt is het bedrijf vaker onderwerp van discussie, met de eigen positionering op het gebied van AI als nieuwste heet hangijzer. Omdat generatieve AI in opkomst is, achten de beleidsmakers in Brussel het extra belangrijk om een oogje in het zeil te houden bij de marktverhoudingen in deze tak van sport. Microsoft legt in een bijdrage vast waarom het niet zelf, maar Google als enige alleenstaande AI-grootmacht gezien moet worden:

“Slechts één bedrijf, Google, is verticaal geïntegreerd op een manier die het voorziet van genoeg kracht en onafhankelijkheid op elke AI-laag, van chips tot een voorspoedige appwinkel. Alle andere partijen moeten op samenwerkingen vertrouwen om te innoveren en te wedijveren,” aldus Microsoft. Hoewel andere bedrijven als Anthropic en Mistral AI aanzienlijke vooruitgang boeken, zijn zij allemaal niet in staat om de benodigde hardware en software op eigen kracht te regelen.

Tip: ‘Claude 3 is beter dan GPT-4 en Gemini’: OpenAI heeft steeds meer concurrenten

Hoewel Nvidia volgens Microsoft de “onbetwiste leider” is als het om AI-hardware gaat, heeft Google volgens de EC-bijdrage met de eigen Tensor Processing Units (TPU’s) een uitweg. De strijd om de relatief schaarse AI-chips van Nvidia zorgt ervoor dat zelfs grote techbedrijven als Meta, Microsoft, Amazon en anderen moeten strijden om een beperkt aantal GPU’s. In het geval van Google is die afhankelijkheid minder prominent, omdat Google’s TPU’s al geruime tijd AI-workloads mogelijk maken en het bedrijf een troef geeft die andere partijen ontberen.

Microsoft als underdog?

De positie van Microsoft is vrij verklaarbaar. Intern ontbreekt er zeker geen AI-expertise, maar tot de miljardendeal met OpenAI begin 2023 leek het bedrijf hopeloos achterop te zijn geraakt op dit gebied. Google was de veronderstelde leider op AI-gebied en ontwikkelde de fundamentele technologie achter large language models (LLM’s). Echter verraste OpenAI vriend en vijand met ChatGPT en de achterliggende LLM GPT-3 in november 2022. Het dwong Google om snel te reageren met Bard en tracht inmiddels met haar Gemini-modellen de veronderstelde AI-koppositie terug te winnen.

Lees ook: Gemini 1.0 Pro toegankelijk via SQL in Google BigQuery en AlloyDB

Dit alles zou volgens Microsoft het bewijs moeten zijn dat het enkel samen met OpenAI competitief kan zijn versus Google. Terwijl laatstgenoemde immers een inhaalslag van jewelste kon maken in een relatief korte tijd sinds eind 2022, is er partnership na partnership aangekondigd tussen gevestigde techbedrijven en kleinere AI-start-ups. In het geval van Microsoft dient wel gezegd te worden dat het veel invloed heeft bij verschillende AI-partijen.

Bij OpenAI is er sprake van een zetel zonder stemrecht in het raad van bestuur, terwijl er eveneens een aandeel van 15 miljoen euro van Microsoft zit in het Franse Mistral AI. Kortom: Microsoft heeft zeker een plek verworven in de wereldwijde AI-constellatie, maar het is een terechte suggestie dat het zonder de huidige deals niet op korte termijn een vuist kan maken in de AI-race. Hoe weerbarstig de producten uit die samenwerkingen zijn, moet nog blijken. Immers ligt het bedrijf samen met OpenAI onder vuur door onder andere een rechtszaak aangespannen door The New York Times.