5min

Kostenreductie is van oudsher al een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering als het gaat om procurement. De komende tijd zou dat nog wel eens een extra impuls kunnen krijgen. Veel organisaties hebben immers in de afgelopen anderhalf jaar stevig moeten investeren om met de gevolgen van de coronacrisis om te kunnen gaan. Toch gaat het bij procurement niet meer alleen om kostenefficiëntie. Althans, dat is hoe Oracle tegen de zaken aankijkt. De nieuwste updates voor Oracle Fusion Cloud Procurement die Oracle vandaag aankondigt onderstrepen dit ook.

Procurement is wellicht niet het meest interessante onderdeel van de (IT-)omgeving van organisaties, het is wel een van de belangrijkste. Niet alleen op het gebied van de financiën, maar ook als je kijkt naar de supply chain van je organisatie. Procurement is voor beide onderdelen een kerncomponent. Waar het traditiegetrouw vooral over de kosten gaat bij procurement, is er ook steeds meer aandacht voor andere zaken. Denk hierbij aan de weerbaarheid van de supply chain, maar bijvoorbeeld ook aspecten rondom het milieu en governance. Ook op die vlakken speelt procurement een steeds belangrijkere rol.

Om in te kunnen spelen om de verschuivende en vooral verbredende belangen binnen procurement, moet je als organisatie software hebben die hiermee overweg kan. Een van de SaaS-diensten die je op dit moment in de markt kunt aanschaffen is Oracle Fusion Cloud Procurement. Daar kondigt Oracle zoals al aangegeven vandaag de nodige updates voor aan, zoals dat ieder kwartaal gebeurt. Voor ons is het wel prettig dat ze dit tegenwoordig niet meer een keer per twee, drie jaar doen zoals dat met de on-prem software gebeurde. Nu zijn het er in ieder geval niet zo heel veel en kunnen we ons ook wat beter verdiepen in de aankondigingen.

Meer operationele efficiëntie

Een belangrijke gemene deler van de aankondigingen van vandaag is dat ze procurement efficiënter maken. Niet alleen op het gebied van kosten, maar ook operationeel. Een voorbeeld hiervan is Complex Procurement. Het procurementproces stopt niet als je de materialen hebt gevonden die je nodig hebt. Daarna volgen ook nog zaken zoals de bezorging van de materialen en de betaling ervan. Idealiter doe je dit allemaal binnen eenzelfde omgeving, waarbinnen dezelfde afspraken gelden. Dat is wat Complex Procurement biedt volgens Marco Rossi, Senior Director voor Supply Chain Management Applications voor EMEA bij Oracle, die we rondom deze aankondiging kort gesproken hebben.

Een ander onderdeel van Complex Procurement is dat je als organisatie nu ook eenvoudiger kunt werken met je toeleveranciers. Veel van hen hebben toegang nodig tot je systemen. In het verleden moest dit via een separaat systeem gebeuren, nu zijn ze als het ware onderdeel van je organisatie. Je houdt zelf uiteraard de regie over wat ze wel een niet mogen zien en dergelijke. Zaken zoals IAM en security regelt Oracle, aangezien we het hier hebben over een clouddienst.

Meer informatie over toeleveranciers

Een andere update voor Oracle Fusion Cloud Procurement is DataFox Supplier Intelligence. Volgens Rossi is dit een extreem belangrijke update. Met deze nieuwe feature kun je de data van je toeleveranciers bij de tijd houden. Je kunt DataFox zien als een soort scraper of crawler, die continu op zoek is naar de meest recente data rondom toeleveranciers. Dit gaat dan niet alleen over zaken zoals contactinformatie. Je kunt ook bronnen koppelen die iets kunnen zeggen over de algehele staat van een toeleverancier. Denk hierbij aan of een bedrijf verwikkeld is in een rechtszaak, of dat er in een tijdsbestek van een paar weken meerdere c-level mensen weggaan. DataFox Supplier Intelligence maakt gebruik van de AI/ML-mogelijkheden van Oracle DataFox Data Management.

Een andere update is Supplier Qualification Management. Hiermee kun je een assessment doen van je toeleveranciers. Dit ligt een beetje in het verlengde van waar we het hierboven over hadden. Je kunt hiermee een risico-analyse doen van je toeleveranciers, maar bijvoorbeeld ook scherp krijgen wat een toeleverancier allemaal daadwerkelijk kan leveren. Ook kun je hier compliance voor milieuregels of wensen rondom de duurzaamheid van je toeleveranciers in meenemen.

Meer inzicht

Een derde overkoepelende poot in de aankondigingen gaat over het verkrijgen van meer inzicht. Dat is in principe ook al onderdeel van de voorgaande twee. Als je alles in een enkele omgeving doet zoals het geval is met Complex Procurement, houd je ook meer inzicht en overzicht. En als je meer en accuratere informatie hebt over je toeleveranciers, dan hou je daar ook beter het zicht op. Naast deze zaken zien we ook nog Spend and Procurement Analytics en Spend Classification tussen de updates voor Oracle Fusion Cloud Procurement staan. Deze gaan zoals de namen al aangeven vooral over het kostenplaatje, en over het inzicht verkrijgen daarin.

Spend and Procurement Analytics moet ervoor zorgen dat je als organisatie centraal kunt zien wat de prestaties zijn van procurement en toeleveranciers. Een enkel dashboard toont je de metrics die je nodig hebt om inzicht hierin te krijgen. Oracle belooft dat dit ook werkt zonder complexe data-integratie. Dat laatste is uiteraard mooi meegenomen. Dat is namelijk vaak een probleem. Spend Classification zorgt verder voor de nodige automatisering op het gebied van het verzamelen en organiseren van data rondom je uitgaven. Hiervoor gebruikt Oracle machine learning. Dit moet ervoor zorgen dat menselijke fouten op dit gebied tot een minimum beperkt worden.

Projectgedreven ERP

In bepaalde sectoren heeft men niet zozeer behoefte aan een kostengedreven ERP-oplossing, maar wil men vooral vanuit projecten aan de slag met ERP. Een goed voorbeeld hiervan is de maakindustrie, zoals scheepsbouwers. Dat soort organisaties maakt voor een project (een schip bijvoorbeeld) gebruik van veel onderdelen en dus ook veel toeleveranciers. Daar moet dan ook de nadruk op liggen binnen ERP. Met Project-Driven Supply Chain voegt Oracle een update toe aan Oracle Fusion Cloud Procurement waarmee dit mogelijk moet zijn. Het idee is dat je hiermee end-to-end inzicht hebt en op basis daarvan kunt plannen en werkzaamheden kunt uitvoeren.

Veranderende rol procurement

Als we Rossi in ons gesprek vragen om de aankondigingen van vandaag te duiden in de bredere context van de veranderende rol van procurement binnen organisaties, legt hij vooral de nadruk op het feit dat je nu vanaf een enkele omgeving veel meer zaken kunt inrichten en aansturen. De nadruk ligt bij Oracle Fusion Cloud Procurement volgens hem op het aanbieden van een platform dat open is en waar je dus allerlei bronnen aan kunt koppelen, ook externe (niet-Oracle) bronnen. Risico-analyse, bijvoorbeeld van toeleveranciers, wordt hiermee ook een stuk eenvoudiger, geeft hij aan. Tot slot zet Oracle de Analytics Cloud in om de broodnodige analyses toe doen. Hierdoor heb je ook veel meer mogelijkheden op het gebied van risico-analyse.

Al met al zijn de aankondigingen van vandaag weer een volgende stap voor Oracle op het Fusion-pad dat enkele jaren geleden definitief ingezet is. Dat was volgens Rossi geen eenvoudige beslissing, om de overstap van on-prem naar Fusion te maken, maar wel eentje die ze moesten nemen. Volgens hem plukken ze nu de vruchten van deze overstap. We zullen het hier op Techzine goed blijven volgen.

TIP: Wil je meer weten over de algemene cloudstrategie van Oracle, lees dan ook vooral ons recente artikel waarin we die behandelen.