4min

In de wedloop om zakelijke IT-systemen te integreren, fungeert een API (Application Programming Interface) als de brug tussen services, applicaties; soms kunnen API’s zelfs apps verbinden met dataservices en volledige besturingssystemen. Elke keer als de Uber-app een kaart vereist, vraagt het deze op bij Google Maps via een open API. Maar een ‘open API’ is lang niet altijd wat ze lijken. Sommige daarvan zijn sterk afgesloten. Welke rol spelen API’s nu in het nieuwe en diverse landschap van cloud-native business?

Terence Bennett is CEO van het in Las Vegas gevestigde DreamFactory. Deze organisatie is gespecialiseerd in het bouwen, beveiligen en documenteren van interne en private REST-API’s met ingebouwde bare-metal enterprise security, virtuele machines (VM’s) of containers. Zijn definitie van een private API is een eigen functie die normaliter de front-end (klantgerichte) applicatie van een organisatie verbindt met andere services binnen de interne infrastructuur.

We kunnen dit zien als een situatie waarin een organisatie zowel de producent als de consument van de API is.

Verder dan OpenAPI-specs

Op basis van eigen onderzoek heeft Bennett en zijn team een heleboel tools geïdentificeerd die alternatieve methoden gebruiken om API’s te genereren. Sommige van deze tools zijn wel platform- of databasespecifiek. Aangezien veel mensen bij deze technologie echter denken dat de praktijk van ‘API-generatie’ simpelweg het genereren van een API tegen een OpenAPI-spec inhoudt, wilde zijn team iets progressievers doen. Het houdt daarmee een breder gebruik van automatiserings- en integratietechnologieën in.

“Organisaties maken steeds vaker gebruik van geavanceerde API-generatietools om het proces van het bouwen van REST-API-integraties tussen verschillende systemen te stroomlijnen,” zegt Bennett. “Deze tools spelen een cruciale rol in het afbreken van datasilo’s en het bevorderen van naadloze gegevensuitwisseling tussen verschillende platforms binnen een onderneming. We wilden onderzoeken hoe bedrijven deze innovatieve oplossingen gebruiken. Dit zet men in om de connectiviteit van geïsoleerde datasystemen naar uitgebreide datawarehouses of data lakes te verbeteren. Vervolgens distribueert men deze geïntegreerde data door de gehele organisatie via geavanceerde dataproducten.”

Datasilo’s doorbreken

Van oudsher vormde data die was opgeslagen in silo-systemen binnen een organisatie een grote uitdaging voor de toegankelijkheid en interoperabiliteit hiervan. Deze silo’s belemmerden het vermogen tot insights en voorkwam daardoor geïnformeerde beslissingen op basis van uitgebreide data-analyse.

Er wordt beweerd dat API-generatietools een soort game-changer zijn geworden. Ze zouden een oplossing bieden voor dit probleem door het creëren van aangepaste REST-API’s mogelijk te maken. Deze API’s zorgen voor veilige en efficiënte communicatie tussen verschillende systemen, zodat gegevens in real-time kunnen worden gedeeld en geraadpleegd. De automatisering die deze tools bieden, vermindert de complexiteit en de tijd die nodig is om integraties te ontwikkelen, waardoor data toegankelijker en beter bruikbaar wordt.

“Een belangrijke stap in datamanagement is het consolideren van informatie uit verschillende bronnen in een centrale opslagplaats, zoals een datawarehouse of data lake, legt Bennett uit. “API-generatietools stroomlijnen dit proces door het vereenvoudigen van integraties die automatisch gegevens overbrengen van silo-systemen naar deze centrale locatie. Deze consolidatie stelt organisaties in staat om enorme hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data op één locatie op te slaan. Hierdoor wordt databeheer en -analyse vereenvoudigd. De geautomatiseerde aard van deze tools zorgt ervoor dat de gegevens up-to-date en accuraat blijven, wat een betrouwbare basis vormt voor analyses en business intelligence.”

De opkomst van ‘dataproducten’

Het uiteindelijke doel van het integreren van datasystemen en het consolideren van gegevens in warehouses of lakes is het verbeteren van de besluitvorming en het genereren van extra business value. API-generatietools breiden hun nut uit door de extractie van deze geconsolideerde data in verschillende producten te vergemakkelijken. Deze producten kunnen variëren van analytische dashboards en rapporten tot modellen voor machine learning en tools voor predictive analytics. Door de creatie van API’s voor data-extractie te automatiseren, kunnen organisaties op efficiënte wijze op maat gemaakte dataproducten distribueren naar verschillende afdelingen of teams, zodat ze relevante inzichten kunnen benutten voor hun strategische besluitvorming.

“Het gebruik van API-generatietools betekent een grote sprong voorwaarts in de manier waarop organisaties hun data beheren en gebruiken. Door de creatie van REST-API-integraties te automatiseren, nemen deze tools de technische barrières weg die samenhangen met datasilo’s, maken ze efficiënte dataconsolidatie mogelijk en verbeteren ze de distributie van data via op maat gemaakte dataproducten. Deze revolutie in bedrijfsintegratie optimaliseert niet alleen datamanagementpraktijken, maar ontsluit ook nieuwe mogelijkheden voor innovatie en groei,” verduidelijkt Bennett van DreamFactory.

Naarmate ondernemingen zich verder in de complexiteit van digitalisering storten, wordt de strategische inzet van API-generatietools onmisbaar. Deze tools vereenvoudigen niet alleen de technische aspecten van data-integratie; ze geven het datalandschap binnen organisaties een nieuwe vorm en bevorderen een cultuur van datagestuurde besluitvorming en innovatie.

Lees ook: Veeam en Microsoft brengen Copilot naar backups