De toekomst van ERP ligt bij SAP in de cloud met S/4HANA Cloud

De toekomst van ERP ligt bij SAP in de cloud met S/4HANA Cloud

Begin oktober hield SAP zijn Connect to Innovate congres in Nieuwegein. Hier werden sessies georganiseerd voor allerlei verschillende groepen die dagelijks of zeer regelmatig gebruikmaken van SAP-producten. Ook kregen partners de kans zich te presenteren. Wij waren aanwezig om ons verder te verdiepen in het huidige aanbod van SAP en enkele interviews.

 We hebben tijdens Connect to Innovate gesproken met zowel de managing director van SAP, Patrick van Deven, als met Lucas Remmers, de sales director voor S/4HANA Cloud. Gelukkig hebben beide heren een technische achtergrond waardoor de gesprekken ook echt de diepte in gingen. Tijdens dit gesprek werd een ding al snel duidelijk: de adoptie van de cloud gaat ook bij SAP razendsnel.

Klanten waarvan men verwacht had dat ze nog jaren zouden kiezen voor een on premise-oplossing, willen nu ineens alles naar de cloud brengen. Dat is niet alleen omdat de cloud op dit moment de trend is, maar omdat het innovatietempo in de cloud simpelweg hoger ligt, de kosten lager en het complete proces een stuk simpeler is.

Verschillen tussen S/4HANA on-premise en S/4HANA Cloud

Veel bedrijven hebben in het verleden gekozen voor het ERP-systeem van SAP en draaien dit inmiddels al jaren on-premise. Voorheen was het ook min of meer standaard dat er een bedrijf werd ingehuurd die de basis van het SAP ERP-systeem op maat ging maken naar de wensen van de klant. Hierdoor maken veel bedrijven gebruik van SAP-software met op maat gemaakte aanpassingen daarin. De laatste versie is S/4HANA.

S/4HANA is beschikbaar in twee smaken, een on-premise versie en een cloudversie. SAP is inmiddels ook een samenwerking aangegaan met Amazon. Hierbij wordt de on-premise versie aangeboden via Amazon Web Services. Dit is echter niet dezelfde SaaS-oplossing als SAP zelf aanbiedt met S/4HANA Cloud. In onze optiek kan dat nog weleens verwarrend zijn, maar de versie in AWS is op dit moment dus de on premise-variant.

On-premise

De on-premise versie van S/4HANA wordt eenmaal per jaar voorzien van een update, waarbij er nieuwe features worden toegevoegd. Vervolgens is het aan de bedrijven die gebruikmaken van deze versie om een migratietraject in te zetten voor het bedrijf of de verschillende afdelingen. De ervaring leert dat het soms wel twee of drie jaar kan duren totdat een nieuwe versie is uitgerold, omdat er on-premise vaak aanpassingen zijn gedaan aan de software wat een upgrade moeilijker maakt.

Cloud

S/4HANA Cloud is een heel ander verhaal. Dit wordt door SAP vanuit eigen datacenters aangeboden als SaaS-applicatie en wordt vier keer per jaar voorzien van een grote update, waarbij er nieuwe features worden geïntroduceerd. Er is hierbij dus geen sprake van een migratietraject omdat de software elk kwartaal automatisch wordt bijgewerkt. Het aanpassen van de code is ook niet mogelijk, de kern van S/4HANA Cloud is altijd hetzelfde. Dat betekent overigens niet dat er geen aanpassingen mogelijk zijn. SAP heeft zich laten inspireren door de mobiele platformen die werken met applicatiewinkels. Alle API’s waar S/4HANA Cloud gebruik van maakt worden langzaam maar zeker openbaar gemaakt, zodat ontwikkelaars hierop in kunnen haken en apps kunnen ontwikkelen waarmee de functionaliteit van S/4HANA Cloud is uit te breiden.

Op dit moment zijn er al redelijk wat API’s openbaar gemaakt, maar SAP heeft nog een heleboel privé API’s. Volgens Lucas Remmers is het de bedoeling dat vrijwel alle API’s uiteindelijk openbaar zullen worden.

SAP Partners moeten zich aanpassen

SAP biedt dus wel de mogelijkheid om de inrichting van de software aan te passen, alleen het model dat hiervoor wordt gebruikt is flink op de schop gegaan. Het betekent voor partners van SAP dat ook zij hun businessmodel moeten gaan aanpassen. In het verleden was het uitrollen, aanpassen en hosten van een SAP ERP-omgeving al een hele grote en kostbare klus, waar partners goed geld aan konden verdienen. Ze konden uren schrijven voor het op maat maken van de software, voor het uitrollen, voor het migreren en zelfs voor het hosten van de omgeving.

Al deze zaken zijn komen te vervallen of kleiner geworden, want het opzetten gaat veel eenvoudiger, het hosten verdwijnt en het volledig op maat maken is niet meer mogelijk. De partners hebben dus flink ingeleverd als we kijken naar het oude model. Daarvoor in de plaats is er echter wel een nieuw model gekomen, dat potentieel ook erg interessant kan zijn en voor sommige partners zelfs een stuk lucratiever kan zijn.

Partners die jarenlang uitbreidingen hebben ontwikkeld voor het ERP-systeem van SAP en daarmee specifieke behoeftes van bepaalde type klanten hebben kunnen invullen, kunnen dat nu doen door een app te bouwen op het SAP Cloud Platform, de PaaS oplossing van SAP, en deze aanbieden in de SAP App Store. Hiermee kunnen ze een specifieke oplossing aanbieden voor bijvoorbeeld een specifieke sector. Een oplossing die niet standaard in SAP zit. Voorheen moesten deze partners dit soort klanten zelf zien te vinden en vervolgens een verkooptraject in gaan voor de complete SAP ERP-omgeving, nu kunnen ze de specifieke toepassingen aanbieden via de App Store. Ze kunnen in dezelfde tijd dan ook veel meer klanten bedienen en de App Store zorgt indirect ook voor een flink stuk promotie van hun software. Daarmee is er een einde gekomen aan het op maat bouwen van het ERP-systeem.

Fit Gap is nu Fit-to-Standard

Vroeger hanteerde men bij SAP het Fit Gap principe waarbij de software werd aangepast aan de wensen van het bedrijf. Het gat (gap) werd hiermee gedicht. Nu hanteert men het Fit-to-Standard principe. Elk proces in het bedrijf wordt geanalyseerd en waar nodig aangepast om binnen een bestaande standaardoplossing te passen.

Dat is een hele uitdaging want veel bedrijven werken al jaren met dezelfde procedures en SAP moet in sommige gevallen flink zijn best doen om klanten te overtuigen hun procedures aan te passen. Remmers zegt hierover dat jarenlang dezelfde procedures hebben niet zegt dat het niet beter kan. Die discussie gaat het bedrijf graag aan met de klant. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, er zijn altijd klanten die om wat voor reden dan ook echt een specifieke wens hebben die voor hun business- of omzetmodel uniek is. In dat geval wordt er gekeken of er een partner is met een app die dit kan bieden, of dat er een app gebouwd moet worden die de wensen van de klant in kan vullen. De meeste procedures zijn eenvoudig in de verschillende standaarden af te vangen of anders samen met partners in te vullen.

Remmers benadrukt overigens dat dit soort gesprekken vaak al gevoerd zijn voordat er door het bedrijf wordt overgegaan op het daadwerkelijk aanschaffen van S/4HANA Cloud. Het gevoel moet aan beide kanten goed zijn als een klant kiest voor de cloudoplossing.

SAP is een dienstverlener geen softwareverkoper

Vroeger kon men SAP zien als een softwareverkoper, maar inmiddels is het bedrijf veel meer een dienstverlener. Zeker met S/4HANA Cloud is het leveren van service enorm belangrijk geworden. Elk kwartaal verschijnt er een nieuwe versie van S/4HANA Cloud. Dat betekent dat klanten elk kwartaal nieuwe mogelijkheden hebben om hun processen te verbeteren.

SAP heeft daarvoor customer lifecycle management in het leven geroepen. SAP heeft mensen in dienst die zich echt verdiepen in de bedrijven die S/4HANA Cloud afnemen en welke procedures ze gebruiken. Vervolgens wordt er gekeken of er ruimte is voor verbetering of dat er nieuwe features beschikbaar zijn gekomen die mogelijkheden bieden om de procedures te verbeteren.

Doordat deze personen enorm veel kennis hebben van hoe procedures zijn opgebouwd en hoe het efficiënter kan, kunnen bedrijven hier veel van leren. Binnen SAP is door de grote hoeveelheid klanten die gebruikmaken van de software en allemaal hun eigen procedures hebben veel kennis aanwezig. Die kennis verspreiden zorgt voor nog betere procedures. Het vraagt wel om een grote cultuurverandering bij de klant, die ervoor moet openstaan om continu bezig te zijn met het verbeteren van procedures en het efficiënter maken hiervan. Als een klant hiertoe bereid is kan dat op jaarbasis flink wat kostenbesparingen en dus meer winst opleveren.

Zeker met het tempo waarin SAP zijn cloudversie vernieuwd is het goed dat SAP de vernieuwingen actief onder de aandacht brengt bij zijn klanten. Dat is voor de eigen IT-afdeling niet bij te benen.

SAP concurreert in principe niet met partners, maar het komt voor

Nu SAP in zo’n razendsnel tempo zijn product door ontwikkelt, bestaat er natuurlijk de kans dat er nieuwe features worden geïntroduceerd die een app van een partner overbodig maken. We vroegen Remmers hoe het bedrijf daarmee omgaat. Remmers gaf aan dat SAP niet actief bezig is met het beconcurreren van zijn partners, want dan is het partnermodel snel ten einde. SAP heeft echter duizenden ontwikkelaars in dienst die actief zijn bij de ontwikkeling van de software, dus het kan wel gebeuren dat er soms een soortgelijke functionaliteit wordt geïntroduceerd.

Remmers laat echter wel weten dat de complete roadmap van S/4HANA Cloud al twaalf maanden van tevoren beschikbaar is. Dus als er iets wordt geïntroduceerd wat competitief is aan een partner, dan heeft de partner ook ruim de tijd zich hierop voor te bereiden. Daarnaast is het zo dat SAP altijd kiest voor een brede benadering voor alle klanten. Partners bieden vaak oplossingen voor een specifieke groep klanten, bijvoorbeeld in een bepaalde sector, en doen dat dan vervolgens zeer uitgebreid en heel goed. De oplossing van SAP heeft dan wel enige overlap met het product van de partner maar is nooit zo goed. Over het algemeen levert dit dan ook geen problemen op met partners.

De introductie van S/4HANA Cloud heeft er in elk geval voor gezorgd dat het SAP ERP-pakket een stuk goedkoper is geworden en het bedrijf hierdoor een veel grotere groep bedrijven kan bedienen. Hierdoor groeit het klantenbestand van SAP razendsnel en weet het steeds meer bedrijven te binden aan zijn S/4HANA cloudproduct. Ook bestaande klanten die jarenlang de on-premise versie hebben gebruikt willen nu naar de cloud.

Moderne begrijpbare interface

Na de interviews met Deven en Remmers hebben we ook nog even een workshop gevolgd om de S/4HANA Cloud te ervaren en in de praktijk te gebruiken. Het grote voordeel van het huidige cloudplatform is dat S/4HANA nu ook bij alle bedrijven er hetzelfde uitziet. Natuurlijk kan je de dashboards wel aanpassen, maar de knoppen en de functies zijn overal hetzelfde. Dat maakt het voor mensen die met S/4HANA kunnen werken ook makkelijker om over te stappen naar een ander bedrijf dat ook met S/4HANA werkt. In de basis is alles hetzelfde.

Conclusie

Al met al is SAP druk bezig om zichzelf om te vormen tot een echt cloudbedrijf. Uiteindelijk denkt Remmers dat ERP cloud binnen twee jaar gemeengoed is. Het on premise gedeelte zal voor een kleine groep klanten de voorkeur blijven genieten, maar in de cloud ligt echt de toekomst. Dat betekent ook dat we steeds meer SAP-producten de stap naar de cloud zien maken en zullen integreren met SAP/4HANA Cloud.