4min

Tags in dit artikel

,

Fujitsu heeft recent een update gegeven over hoe bedrijven kunnen ‘overleven in de data jungle’. De hoeveelheid data neemt namelijk explosief toe, waar potentieel veel waarde uit gehaald kan worden. Om de kansen te benutten moet er echter complexiteit rond het beheer en de structuren van data weggenomen worden. Fujitsu speelt hier samen met partners op in. Wat is precies de meerwaarde van het Japanse IT-bedrijf?

We schreven in het verleden al eens over de bredere aanpak van Fujitsu waarin ‘co-creatie’ het sleutelwoord is. Dat is bij de data-aanpak eveneens het geval. De IT-leverancier zet hiervoor zijn Human Centric Experience Design (HXD)-programma in, waarmee er samen met de klant naar een innovatieve aanpak gezocht wordt. Bedrijven en werknemers hebben immers unieke behoeften waarop ingespeeld moet worden.

Overeenkomsten in het datalandschap

Wel geeft Fujitsu hierbij aan dat veel bedrijven te maken krijgen met vergelijkbare uitdagingen. Ze merken namelijk allemaal dat er veel data beschikbaar is en dat ze er wat mee moeten doen. Er is veel waarde te halen uit de data. Wanneer er op de juiste manier gebruikgemaakt wordt van de berg data, dan krijg je antwoorden op vragen en ontdek je nieuwe kansen. Bedrijven die gebruikmaken van data, profiteren van voordelen als het groeien van de business en het vergroten van de omzet, boren nieuwe markten aan en leveren nieuwe diensten.

Meer doen met data betekent over het algemeen dus voordelen voor de business. Maar je kan niet zomaar besluiten om gegevens meer voor je te laten werken. Er is namelijk een ‘data jungle’. In je bedrijf is data in verschillende formaten aanwezig. Deze gegevens zijn bovendien verspreid over verschillende IT-omgevingen. Ze kunnen zich in het eigen datacenter bevinden, in de cloud of aan de rand van het netwerk (edge). Daarnaast zijn gegevens vaak niet hetzelfde: soms gaat het om gestructureerde data en andere keren om ongestructureerde data.

Vier stappen richting gewenste resultaat

Wil je echt met de data aan de slag gaan, dan moet de data bruikbaar worden. Daar speelt Fujitsu op in met zijn HXD-aanpak. Als eerste kijkt Human Centric Experience Design naar het structureren van de gegevens, zodat er een baseline vastgesteld wordt. Fujitsu kijkt met de klant naar de doelen van het bedrijf. Vervolgens wordt de beschikbare data van het bedrijf in kaart gebracht, zodat het duidelijk wordt of de doelen gehaald kunnen worden met de gegevens. Hiervoor worden datadiscovery-tools gebruikt, zodat de metadata en structuren inzichtelijk zijn. In deze fase kijkt men ook wat er met de data gedaan kan worden in de vervolgstappen.

Na het in kaart brengen van de gegevens kijkt Fujitsu samen met de klant naar de architectuur. Wat is er nodig om de data een plek te kunnen geven? Zoals gezegd bevinden gegevens zich in verschillende IT-omgevingen. Er moet echter een werkbaar datalandschap ontstaan. Dat betekent onder meer het verbinden van de gegevens met elkaar, want met een versplinterd datalandschap kunnen bedrijven lastig data voor hun laten werken.

Is het ook gelukt om de infrastructuur aan te passen, dan komt het regelen van de beveiliging aan de beurt. Met behulp van een Service Level Agreement (SLA) stelt men vast wat de kwaliteit van de data moet zijn, hoe lang de data bewaard moet worden en hoe ernstig het is als de data kwijtraakt. Aan de hand daarvan wordt de security van de infrastructuur vormgegeven, om onder meer bescherming tegen ransomware in te bouwen. Het is zaak om dit onderdeel voortdurend tegen het licht te houden, want het cyberlandschap en je eigen beleid en handelswijzen veranderen ook voortdurend.

Als deze drie stappen allemaal doorlopen zijn, kan er ook gekeken worden naar het daadwerkelijk laten werken van data voor het bedrijf. Fujitsu benadrukt hierbij dat dat voorheen vooral met behulp van Business Intelligence gebeurde, maar Artificial Intelligence kan data op een veel andere manier inzetten. Waar het eerst vaak een kwestie was van oude cijfers en resultaten bekijken om voor de komende tijd voorspellingen te doen, is het nu met AI mogelijk om hele nauwkeurige voorspellingen te doen. AI kan echt gericht voorspellen wat er in de toekomst gebeurt. De AI maakt gebruikt van data die direct beschikbaar is en de vele databronnen in het bedrijf. Op dit vlak wordt meer richting een holistische benadering gewerkt.

Meer waarde halen uit data

De weg naar structuur in het datalandschap is er dus een die stapsgewijs verloopt. Wanneer een bedrijf dat pad volgt, zal het meer waarde halen uit gegevens en verschillende voordelen bereiken. Bedrijven die al data-driven zijn, weten nieuwe kansen te benutten, processen te optimaliseren en extra omzet te realiseren. Zij weten dat een data jungle een meerwaarde kan zijn voor de bedrijfsvoering.

Tip: ‘Productie met supply chains integreren cruciaal voor succes’