3min

Tags in dit artikel

, , ,

MU MIMO, juist voor zakelijke netwerken

MU MIMO heeft een wat merkwaardig traject afgelegd om te komen waar het nu is. Verreweg de meeste technologische vernieuwingen beginnen in het zakelijke (duurdere) segment van de markt en druppelen daarna door naar de consumentenmarkt. Een goed recent voorbeeld is mesh-networking. Dat bestaat in de zakelijke markt al geruime tijd, maar komt nu pas mondjesmaat beschikbaar voor consumenten. MU MIMO heeft echter de tegenovergestelde route afgelegd. Dat werd ruim twee jaar geleden al op de consumentenmarkt geïntroduceerd, maar later pas als 802.11ac Wave 2 op de zakelijke markt geïntroduceerd.

Een belangrijke reden voor de wat ’trage’ reactie van de zakelijke markt is ongetwijfeld geweest dat de technologie toen nog helemaal niet volwassen genoeg was. Zo heeft het meer dan een jaar geduurd voor er driverupdates waren voor de Quantenna-chipset in onder andere de Asus RT-AC87U en de Netgear R7500 (de eerste producten op de markt) die ervoor zorgden dat MU MIMO ook echt werkte. Daarnaast maakten die apparaten gebruik van een multi-processorarchitectuur, wat duidt op een technologie die nog niet echt af is.

Bij consumentenproducten draait het in de routerwereld in ieder geval om het kunnen laten zien van iets nieuws een of twee keer per jaar. Dan is de vraag of een technologie helemaal uitontwikkeld is, van secundair belang. In de zakelijke wereld is men in het algemeen meer geïnteresseerd in iets wat goed werkt en werkt zoals het hoort, dan in snelle updates met features die nog niet werken. Dat zal de voornaamste reden geweest zijn waarom het patroon van de marktpenetratie bij MU MIMO tegenovergesteld is aan het gangbare patroon.

De zakelijke markt was dan wellicht iets later als het gaat om MU MIMO, deze technologie is voor dit segment veel belangrijker dan voor de consumentenmarkt. Voor thuissituaties is de meerwaarde van MU MIMO verwaarloosbaar, ook al heb je inmiddels misschien wel dertig clients aangesloten. Dat kunnen standaard access points ook makkelijk aan, zonder dat je een vertraging opmerkt in de communicatie. Daarnaast draait het in veel thuissituaties veel meer om de bandbreedte per device. Je wilt een bestand aan een zo hoog mogelijke throughput downloaden bijvoorbeeld. Je wilt eigenlijk dus niet alleen een access point met veel antenne-aansluitingen, maar ook clients die over zoveel mogelijk antenne-aansluitingen beschikken.

Clients met veel antenne-aansluitingen zijn in een optimaal MU MIMO-netwerk echter juist niet gewenst. In een dergelijk netwerk draait het immers om een zo snel mogelijke afhandeling van alle clients, niet zozeer om een zo hoog mogelijk bandbreedte per client. Dit past veel beter bij een zakelijke netwerkomgeving. Daar is een zo hoog mogelijke bandbreedte weliswaar zeer belangrijk voor de backbone van het netwerk, maar niet zozeer voor iedere draadloos aangesloten client. Dit geldt met name voor high-density omgevingen, bijvoorbeeld evenementen of stadions. Daar zullen de meeste clients een beperkte bandbreedte nodig hebben, maar is het risico op eindeloos wachten het grootst. Dat is in eerste instantie waar MU MIMO zijn meerwaarde kan laten zien. In andere zakelijke omgevingen kan het uiteraard ook geen kwaad als draadloze clients sneller worden bediend en ligt de nadruk ook niet primair op bandbreedte. Daarvoor is MU MIMO ook de technologie van de toekomst.

Wel of geen MU MIMO?

MU MIMO is dus vooral voor zakelijke toepassingen relevant. Als je binnen afzienbare tijd een nieuwe draadloze infrastructuur in een zakelijke omgeving aan gaat laten leggen, dan kom je onherroepelijk voor de keuze te staan of je MU MIMO-compatibele access points wilt gebruiken. Wij hebben je in dit artikel dan in ieder geval enkele handvatten gegeven om deze beslissing te kunnen nemen. Wacht je nog wat langer met de beslissing, dan is de kans groot dat je niet meer hoeft te kiezen: dan is MU MIMO de nieuwe standaard.