4min

Enkele weken geleden nodigden we onze lezers uit om een onderzoek in te vullen naar het gebruik van beveiligingscamera’s bij bedrijven. Ruim 50 mensen hebben de tijd genomen om het onderzoek in te vullen, waarvoor hartelijk dank. De winnaars van de prijzen waar je kans op kon maken bij deelname, zullen nog deze week op de hoogte gesteld worden. In dit artikel bespreken we de resultaten van het onderzoek.

Het onderzoek bestond uit maximaal zo’n 8-10 vragen, afhankelijk van welke route je door de vragen heen nam. Het grootste aantal deelnemers is werkzaam bij een klein bedrijf met 1-10 medewerkers of juist bij een heel groot bedrijf met meer dan 1000 werknemers. Daarna komen de bedrijfsgroottes van 11-50 en 51-200 medewerkers.

Het nut van beveiligingscamera’s

Bij dit onderzoek was het ons vooral te doen om hoe men in de zakelijke markt over beveiligingscamera’s denkt. We werden hierdoor deels geïnspireerd door een zogeheten roundtable die enkele maanden geleden mede werd georganiseerd door Nest. Die roundtable ging overigens specifiek over inbraakpreventie in woningen en was niet zozeer gericht op bedrijven. Een uitkomst van die roundtable, gebaseerd op het nodige onderzoek, was dat camera’s kunnen helpen bij inbraakpreventie. Ze hebben een afschrikkende functie en kunnen worden gebruikt bij het betrappen en achteraf opsporen van daders. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor inbraken in woningen, maar ook in bedrijven.

Veel bedrijven hebben al geen speciale afdeling meer die zich bezighoudt met IT, laat staan met beveiliging. Veel wordt tegenwoordig uitbesteed, zeker bij grotere bedrijven. Er zijn echter ook veel bedrijven die ook dat niet hebben. Veel MKB’ers moeten zelf maar zien hoe ze hun beveiliging op orde krijgen. Naast goede sloten en dergelijke zal ook ongetwijfeld de aanschaf van camera’s de revue passeren.

Geen camera

Een ruime 20 procent van de deelnemende bedrijven aan ons onderzoek maakt nog altijd geen gebruik van beveiligingscamera’s. Daar is de overweging om camera’s aan te schaffen niet gedaan of men ziet het niet zitten.

Ruim 35 procent geeft aan dat men dit niet heeft gedaan omdat er toch niets te halen is. Dat is natuurlijk iets waar een inbreker vooraf geen weet van heeft. Die kan dus alsnog proberen om in te breken. Schade is dan niet ondenkbaar.

Andere redenen om geen camera’s te nemen (een kleine 20 procent) komen neer op het niet goed weten waar men moet beginnen. Zeker als je geen gespecialiseerde mensen in dienst hebt of in kunt huren, is dit een probleem. Verder zijn er bedrijven die er gewoon liever niet over nadenken. Zolang het allemaal goed gaat, beginnen ze er niet aan.

Oordeel beveiligingscamera’s

Uiteindelijk waren we uiteraard ook geïnteresseerd in hoe bedrijven die wel camera’s hebben, over die apparaten denken. Ook hier komt duidelijk naar voren dat het installeren van camera’s niet bepaald eenvoudig is voor de meeste mensen. Bijna de helft van de ondervraagden heeft hier hulp bij nodig.

Dat past ook goed bij woorden die we op hebben kunnen tekenen uit de mond van Lionel Guicherd-Callin van Nest. Dit is namelijk volgens hem voor een deel het gevolg van de toename aan slimme functionaliteit in camera’s:

Nu verbonden beveiligingsproducten steeds meer intelligente functionaliteit leveren, zijn gebruikers vaak onzeker over hun eigen vermogen om deze slimme apparatuur te installeren. Daarom willen veel van hen nog altijd het comfort, het gemak en de gemoedsrust van een professionele installateur.

Slimmer

Let wel, veel bedrijven gebruiken nog altijd camera’s die niet overdreven slim zijn. Zo kan er in ruim 60 procent van de gevallen geen onderscheid gemaakt worden tussen eigen personeel en vreemden. Daarnaast kan het melden van ongebruikelijke activiteit ook nog wel wat beter. Dat gebeurt slechts in een kleine meerderheid van de gevallen.

Volgens Guicherd-Callin zijn ‘domme’ camera’s echt niet meer van deze tijd. Op zich geen enorm verrassend uitspraak gezien zijn rol als Head of Product Marketing bij een bedrijf dat juist slimme camera’s ontwikkelt, maar daarom niet minder relevant:

Je kunt niet voortdurend kijken, dus optimale beveiliging gaat niet alleen over de scherpste lens of het helderste nachtzicht, het gaat om het snel en eenvoudig identificeren van de momenten die belangrijk voor je zijn. De verbonden beveiligingsapparatuur van tegenwoordig kan gezichten onderscheiden en meldingen sturen wanneer er specifieke mensen of vreemden worden geïdentificeerd en zelfs inzoomen en beweging volgen. Beveiligingscamera’s zouden bovendien niet alleen moeten laten zien wat er gebeurt, maar ook kritieke, opvolgbare informatie moeten sturen via een melding – bijvoorbeeld wanneer een onbekend persoon een bepaalde ruimte betreedt – zodat je weet wanneer het belangrijk is.

Kijken we naar hoe eenvoudig opgenomen beelden zijn terug te kijken, dan zien we dat dit in bijna 70 procent van de gevallen alleen kan vanaf een vaste locatie en/of alleen maar met specifieke software. Slechts in een kleine 25 procent van de gevallen kan het eigenlijk overal vandaan.

De beeldkwaliteit van de beveiligingscamera’s wordt gemiddeld als voldoende tot goed gezien door de respondenten. De klachten die er zijn gaan doorgaans over het nachtzicht of over zaken als tegenlicht of omgevingslicht. Daar kunnen de wat mindere camera’s in de regel niet zo goed mee overweg.

Conclusie

Al met al hebben we zoals je kunt zien best een aardig beeld gekregen van wat de zakelijke eindgebruikers van hun beveiligingscamera’s vinden. Er is nog wel het nodige te verbeteren, dat is duidelijk. De steeds geavanceerdere technologie zorgt aan de ene kant voor veel mogelijkheden, maar juist ook voor uitdagingen. Hoe giet je alles in een gebruiksvriendelijk jasje bijvoorbeeld? En in hoeverre moeten eindgebruikers zelf aan de slag kunnen met hun camera’s? Dat zijn vragen waarop de fabrikanten van beveiligingscamera’s antwoorden op moeten zien te vinden. Wij zullen dit onderwerp gedurende het jaar in ieder geval ook regelmatig oppakken.