2min

De cloud-native benadering is een manier om bestaande applicaties te moderniseren en nieuwe applicaties te bouwen op basis van cloudprincipes. Dit e-book, dat we samen met Red Hat aan onze lezers aanbieden, beschrijft in acht stappen hoe je evolueert naar een cloud-native aanpak voor het bouwen van je applicaties.

Ondanks de naam gaat cloud-native niet zozeer over waar de applicatie draait, maar over hoe ze is gebouwd en vervolgens wordt uitgerold en beheerd. Een cloud-native applicatie is gebaseerd op de gekende cloudprincipes om snelheid, flexibiliteit en kwaliteit te verhogen, terwijl de risico’s bij deployment worden geminimaliseerd.

Bedrijven zijn vandaag in volle digitale transformatie en de prioriteiten liggen daarbij voor iedereen anders. Eén ding hebben ze evenwel allemaal gemeenschappelijk. Software wordt steeds belangrijker voor hoe gebruikers omgaan met bedrijven en hoe die bedrijven innoveren om concurrerend te blijven. De snelheid waaraan een applicatie wordt ontwikkeld en afgeleverd is daarom van groot belang voor de business.

Er zijn verschillende businesscases te onderscheiden waarin cloud-native applicaties het verschil kunnen maken:

  • Het verhoogt de snelheid waarmee zowel bestaande als nieuwe applicaties aan klanten worden afgeleverd.
  • Het zorgt voor snellere verandering door bestaande applicaties te moderniseren en aan te passen aan de markten en klanten.
  • Het verhoogt de snelheid waarmee nieuwe applicaties worden ontwikkeld om nieuwe businessopportuniteiten aan te boren.
  • Het verhoogt de snelheid van innovatie over de hele organisatie heen, zodat die in lijn ligt met het ritme van de businessverwachtingen.

De evolutie naar cloud-native applicatie-ontwikkeling heeft vele dimensies. Het heeft betrekking op de cultuur, processen, architectuur en technologie binnen een organisatie. Cloud-native betekent als zodanig een cyclus van verandering, die voor veel bedrijven een uitdaging kan zijn. Dit e-book formuleert acht stappen om je te begeleiden bij dat traject.

[leadform title=’The Path To Cloud-Native Applications’ url=’https://www.redhat.com/cms/managed-files/mi-path-to-cloud-native-apps-ebook-f12255cs-201805-en_0.pdf’ tags=’Whitepaper-RedHat-CloudNative-oktober-18′ company=’Red Hat’]