4min

Twee grote spelers op de datacentermarkt slaan de handen ineen en passen circulaire principes toe op datacenters. Onder andere Low Voltage en Medium Voltage-apparatuur moet langer meegaan en dus voor minder uitstoot zorgen. Ook gaan Digital Realty en Schneider Electric samenwerken om de levensduur van de UPS-accu’s te verlengen.

Iedereen die zich verdiept in het groene aspect van om het even welke bedrijfstak, komt al snel de termen Scope 1, Scope 2 en Scope 3 tegen. Alle emissies van een bedrijf vallen onder een van deze drie termen. Scope 1 zijn de emissies afkomstig van zaken die een organisatie zelf in beheer heeft of bouwt. Denk hierbij aan zaken zoals de uitstoot van bedrijfsauto’s, maar ook de emissies die gedaan worden bij het produceren van datgene wat een bedrijf verkoopt. Scope 2 gaat vooral over waar een bedrijf de energie inkoopt die het gebruikt.

De rest van alle emissies valt onder Scope 3. De emissies in deze categorie zijn niet alleen het vaagst gedefinieerd, maar ook met afstand het lastigst aan te pakken. Zoals Fabrice Coquio, de directeur van Digital Realty in Frankrijk het tijdens de Schneider Electric Innovation Summit in Parijs zegt: “Scope 1 en 2 zijn eenvoudig, voor Scope 3 moeten alle stakeholders op een lijn zitten.” Dat maakt dat er altijd samenwerking tussen meerdere partijen nodig is om de Scope 3-emissies naar beneden te krijgen. Bij Scope 1 en 2 is het plat gezegd vooral een kwestie van er zelf de nodige investeringen tegenaan gooien en dan kom je er wel. Dat werkt niet voor Scope 3-emissies.

Eerste stap richting circulariteit

Het partnership dat Digital Realty en Schneider Electric vandaag aankondigen, kun je zien als een eerste stap die de twee partijen gezamenlijk zetten om de Scope 3-emissies naar beneden te krijgen. In 2030 wil Digital Realty deze emissies met 24 procent hebben gereduceerd. Dit komt bovenop een reductie van 68 procent in emissies die onder Scope 1 en 2 vallen.

Door de elektrische apparatuur (zowel Low Voltage als Medium Voltage), switching-apparatuur en UPS’en van Schneider Electric langer te gebruiken en/of onderdelen vaker te hergebruiken, moet dit er binnen 3-5 jaar voor zorgen dat Digital Realty 50-70 procent minder zogeheten embodied carbon gebruikt dan nu het geval is. Embodied carbon is de uitstoot die geassocieerd wordt met een product, gedurende de volledige levensduur ervan.

Accu’s langer mee laten gaan

De accu’s die gekoppeld zijn aan de UPS’en van datacenters worden nu vrij regelmatig vervangen. Inmiddels al een stuk minder vaak dan in het verleden het geval was. Mede dankzij een beter inzicht door middel van een sensor op iedere accu kan er nu vrij nauwkeurig worden ingegrepen bij accu’s die niet meer de juiste spanning kunnen handhaven bijvoorbeeld. Toch valt ook hier nog iets te winnen. Als onderdeel van de samenwerking tussen Digital Realty en Schneider Electric kondigen de bedrijven ook een programma aan om accu’s die niet meer optimaal functioneren weer op te knappen en opnieuw in te zetten. Naar eigen zeggen zijn ze de eerste partijen die dit gaan doen.

PUE naar 1,3 of lager

Naast de verschillende Scopes draait het vanuit duurzaamheidsperspectief vooral ook om PUE, oftewel Power Usage Effectiveness. Dit getal heeft de efficiëntie aan van het datacenter als geheel. Binnen Europa is er het European Climate Neutral Data Center Pact overeengekomen. Daarin staat onder andere dat nieuwe datacenters vanaf 2025 een PUE van 1,3 of 1,4 moeten hebben, afhankelijk van of deze in een koud of warm klimaat staat. Bestaande datacenters moeten deze waardes uiterlijk halen in 2030.

Het is niet altijd evident om deze waardes te halen voor bestaande datacenters. Dit vergt soms behoorlijk wat creatief gebruik van wat er beschikbaar is in de omgeving. Zo heeft Digital Realty in een van haar datacenters in Marseille een ondergrondse rivier ingezet voor de koeling. Het water van die rivier heeft een constante temperatuur van 15 graden en is dus erg geschikt voor koeling. Mede dankzij dit innovatieve gebruik van de omgeving, heeft dit datacenter nu al een PUE van 1,12.

Het is overigens niet gezegd dat het voor alle bestaande datacenters mogelijk is om de PUE naar het gewenste niveau te krijgen. Coquio sluit dan ook niet uit dat Digital Realty in het uiterste geval een datacenter moet sluiten, al is dat natuurlijk niet wat hij wil doen. Er zijn over het algemeen echter voldoende manieren om de PUE van een datacenter stapsgewijs naar beneden te krijgen. Belangrijk is verder ook om te realiseren dat het eindresultaat het gevolg is van veel kleinere beslissingen. Zoals Coquio besluit: “De optelsom van veel kleine beslissingen maakt het mogelijk om de PUE significant te verlagen.”

Lees ook: “Er is geen energietekort, er wordt te veel energie verspild”