Op dit moment zijn alle browserfabrikanten druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwste versie van hun browser, hierin moet straks volledige ondersteuning gaan komen voor HTML5 en CSS3 voor hoever dat er op dit moment nog niet in zit.

De grootste verandering en vooruitgang is waarschijnlijk dat de HTML en CSS code minder afhankelijk wordt van extra talen en plugins zoals Flash, Silverlight en Javascript. Niet dat al deze extra talen en plugins overbodig worden maar de basis functionaliteiten die veel van dit soort talen en plugins leveren worden dat wel. Met HTML5 en CSS3 komen veel mogelijkheden beschikbaar waar webontwikkelaars al jaren op wachten, veel van die nieuwe opties kunnen ze nu nog niet gebruiken of beperkt met plugins en speciaal geschreven javascript code.

Een grote vooruitgang in HTML5 is bijvoorbeeld de ondersteuning van de videotag, hierdoor kan je een video direct in je browser kijken zonder Flash of Silverlight plugin, ook de mogelijkheid tot het bepalen van de geolocatie van een bezoeker kan zeer waardevol zijn en niet te vergeten het gebruik van canvassen,

Als we kijken naar CSS3 dan zien we echt een enorme sprong voorwaarts, er zijn zoveel nieuwe stijl opties in CSS3, eindelijk kunnen de webontwikkelaars elementen afronden met één simpele regel, of elementen diagonaal plaatsen, elementen wegfaden en uitgebreide gradiënts instellen. Allemaal opties waar de laatste jaren vaak door het gebruik van afbeeldingen omheen werd gewerkt.

Het internet lijkt echt volwassen te gaan worden, de creativiteit van de webdesigner wordt niet langer beperkt door allerlei ontbrekende functies in browsers, die vervolgens met bijvoorbeeld javascript nagebouwd moeten worden, straks kan alles in één of twee regels in een CSS3 stylesheet of HTML5 pagina worden gedefinieerd. Eindelijk zullen veel webontwikkelaars denken!

Dat het internet sneller groeit en innoveert dan dat in de webstandaarden bij gehouden kan worden, is iets waar we mee moeten leren leven, het hoeft echter niet zo traag te gaan als de afgelopen 10 jaar. Doordat bedrijven als Google, Mozilla en Opera de afgelopen jaren flink hebben geïnvesteerd in de webstandaarden is het mogelijk geweest om HTML5 en CSS3 sneller en beter vorm te geven.

Zij hebben de afgelopen jaren enorm veel voorstellen ingediend en uitgewerkt voor het W3C, de stichting die de webstandaarden beheerd. Mede hierdoor is de ontwikkeling van HTML5 en CSS3 echt in een stroomversnelling gekomen.

De verwachting is dat dit eind 2010 en begin 2011 zijn vruchten gaat afwerpen en dat alle grote browserfabrikanten dan met versies zijn gekomen waarin HTML5 en CSS3 wordt ondersteund.

Er is echter één partij die in dit hele verhaal nog niet is genoemd en die een grotere rol gaat spelen in het succes van HTML5 en CSS3 dan misschien wenselijk is. We hebben het inderdaad over Microsoft, op internet roepen critici op dit moment al dat IE9, het IE6 zal gaan worden van HTML5 en CSS3.

Flashback: Microsoft kwam een jaar of 10 geleden met IE6 op de proppen, een browser die zich vrijwel niet aan de webstandaarden hield, eigen interpretaties van HTML codes had en waar elke webontwikkelaar apart voor moest ontwikkelen. Er werd een website gebouwd volgens de standaard en vervolgens was eenzelfde hoeveelheid tijd kwijt aan het aanpassen van je website, speciaal voor IE6 voordat het ook daar goed werkte.

Veel critici en webontwikkelaars zijn bang dat dit nu opnieuw gaat gebeuren met IE9 in combinatie met HTML5 en CSS3. Dit komt mede door een aantal recente gebeurtenissen en het feit dat Microsoft heeft gezegd de HTML5 en CSS3 standaarden te gaan ondersteunen, maar niet duidelijk heeft gemaakt of dat voor de volle 100% is.

Vorige week is de eerste bèta van IE9 (review) uitgekomen en daarin wordt z’n 90% van HTML5 en CSS3 ondersteund maar de overige 10% waar bijvoorbeeld CSS transistions en transform onder vallen dus niet. Toevallig net twee functies waar webontwikkelaars al lang op zitten te wachten.

Ook de keuze van Microsoft om het nieuwe open video formaat WebM niet standaard te ondersteunen maar te blijven bij H.264 is niet goed gevallen. Hierdoor worden videowebsites indirect verplicht van elke video een H.264 en een WebM versie aan te gaan bieden, iets wat enorm veel extra geld kost in opslagcapaciteit en rekenkracht.

Ook heeft Microsoft de keus dat er voor Windows XP geen Internet Explorer 9 komt, gebruikers van dit besturingsysteem moeten straks voor HTML5 en CSS3 dus gaan uitwijken naar een andere browser of upgraden naar Windows 7.

Tot slot heeft Microsoft opnieuw eigen HTML-codes bedacht die het mogelijk maken om een website in de Windows 7 taakbalk vast te maken. Het was een stuk netter geweest als Microsoft die functie gewoon had ingediend bij het W3C, dan had het wellicht een standaard kunnen worden voor alle browsers.

Misschien is de reactie van de critici wat overdreven, het is uiteindelijk pas de eerste bèta van IE9 maar door de gebeurtenissen uit het verleden kan je ze niet helemaal ongelijk geven. Microsoft moet echt blijven investeren in zijn browser, hopelijk doen ze dat ook en ziet de 2e bèta van IE9 er al een stuk beter uit en wordt dan wel 100% van HTML5 en CSS3 ondersteund.

In elk geval kan niemand om Internet Explorer heen, deze browser heeft nou eenmaal een groot marktaandeel in browserland en blijven alle webontwikkelaars daar toch van afhankelijk, uiteindelijk valt of staat HTML5 en CSS3 dus met de komst en ondersteuning van IE9. Hopelijk luistert Microsoft op tijd naar de kritieken en poetst het ze één voor één op korte termijn weg, pas dan kan iedereen echt aan de slag met HTML5 en CSS3.

Wij wachten (on)geduldig af tot de volgende bèta!