3min

De kerntaak van HR is het begeleiden van in-, door- en uitstroom van medewerkers. Ofwel: strategische personeelsplanning. Nieuwe medewerkers moeten het juiste profiel hebben qua opleiding, ervaring, vaardigheden en doorgroeipotentieel. Bestaande medewerkers zullen de juiste opleidingen moeten volgen en skills ontwikkelen die maken dat ze niet alleen vandaag, maar ook morgen nog waarde toevoegen aan de organisatie. En wanneer medewerkers uit dienst gaan, dan moet HR dat proces zo begeleiden dat die werknemer een ambassadeur van de organisatie blijft. Vele stappen, en daarin is er één grote kans die men nu laat liggen; namelijk het inzetten van data. Want bij al deze stappen kan data veel beter worden ingezet, dan HR nu denkt. En het is aan jou de taak om ze dat te vertellen.

Witte vlekken in kaart brengen

De meeste HR-organisaties beschikken over ontzettend veel data over hun personeel. Ze weten welke opleidingen en trainingen medewerkers hebben gevolgd en wat hun werkervaring is. Als HR goed contact heeft met de business, dan weten ze welke vaardigheden niet alleen vandaag, maar juist ook morgen nodig zijn. Door die twee op elkaar te leggen, zullen ze vanzelf zien waar de witte vlekken ontstaan en op welke gebieden het wenselijk is dat medewerkers nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Maar jij moet hen daarin wel helpen.

Data vastleggen en ontsluiten is uitdaging

Want in theorie lijkt dit niet zo ingewikkeld, maar in de praktijk vaak wel. Zo is de data die HR hiervoor nodig heeft lang niet altijd beschikbaar of bruikbaar. Dat geldt al helemaal voor data over de toekomst, bijvoorbeeld de vaardigheden die het bedrijf morgen nodig heeft. Daar bovenop geldt nog dat niet ieder inzicht objectief is. Zo zien bedrijven de opkomst van AI en robots, maar de directie denkt dat dit aanzienlijk sneller impact heeft op het werk dan HR, zo blijkt uit onze HR Benchmark.

In andere gevallen beschikt HR wel over de juiste data, maar zit dit vast in verschillende applicaties en is het lastig te ontsluiten. En vaak ontbreekt het hen ook aan de theoretische kennis hoe je data uit verschillende bronnen in samenhang kunt analyseren.

Hybride aanpak van data en analytics

Bij Visma | Raet liepen we hier ook tegenaan. Om snelheid en betrouwbaarheid te combineren, hanteren wij een hybride aanpak. Binnen iedere afdeling zijn er ‘data champions’. Dit zijn mensen die het werken met data in de vingers hebben en de taak hebben ook de rest van het team hierin mee te krijgen. We hebben daarnaast een centraal datateam dat op basis van de kerndata van onze organisatie allerlei analyses kan maken voor de business. Op HR-gebied gaat het dan onder meer om dashboards ten behoeve van strategische personeelsplanning. Daarnaast gebruikt de HR-afdeling ook nog altijd spreadsheets. Dat gebeurt bij eenmalige vragen of analyses waarvan we niet weten of die structureel waarde toevoegen. Blijkt zo’n analyse van waarde te zijn, dan centraliseren we die en zorgt het datateam voor een dashboard dat continu volautomatisch met de juiste data wordt gevuld.

Domeinkennis is het allerbelangrijkst

Als je data als waardevolle ‘asset’ wilt inzetten in je bedrijf, moet je beginnen met het maken van afspraken over hoe je wat vastlegt en wat de data betekent. Daarbij zijn domeinkennis en nieuwsgierigheid minimaal zo belangrijk als statistische vaardigheden of technische skills. Moedig HR aan te beginnen met kleine stapjes: gebruik de data die je hebt en de tools die je beheerst, zoals bijvoorbeeld Excel. Laat ze ook eens kijken welke data extern beschikbaar is, zoals open data van de overheid of posities waarvoor je concurrenten werven op LinkedIn. En vraag je vervolgens met elkaar af hoe dit voor jullie tot praktisch toepasbare inzichten kan leiden.

Wanneer HR eenmaal een concreet idee heeft over de vragen die ze aan de data zou willen stellen, is het tijd om als IT-afdeling de handen uit de mouwen te steken. Want jullie beschikken over de technische en datavaardigheden die uiteindelijk nodig zijn om waarde uit de data te halen. En jullie weten bovendien welke andere datatoepassingen er in het bedrijf al zijn. Misschien kun je zo’n toepassing wel kopiëren.

Maar voor het zover is, moet HR eerst verteld worden welke kansen er met data voor ze zijn. Laat HR zien wat er mogelijk is en moedig ze aan de wondere wereld van data te gaan ontdekken. Begeleid ze bij iedere stap en wees hun vraagbaak. Zo creëren jullie samen de meeste waarde voor de organisatie.