5min

Tags in dit artikel

, , ,

Wanneer de veerkracht van je bedrijf op de proef wordt gesteld, hoe ga je daar dan mee om? Heb je een plan waarmee je zelf voortdurend de touwtjes in handen houdt? Of kun je bij een onverwachte omslag snel jezelf herpakken en de controle terugwinnen? In hoeverre heb je een draaiboek voor veerkracht opgesteld? Veerkracht is een essentieel onderdeel van elk bedrijf. Maar er komt meer bij kijken dan alleen het implementeren van nieuwe technologie of het opzetten van een nieuwe afdeling (hoewel beide stappen deel kunnen uitmaken van het algemene plan). Het rendement op investeringen in veerkracht wordt pas duidelijk op het moment dat je het plan moet uitvoeren, waardoor noodzakelijke uitgaven lastig te verantwoorden zijn.

Het belang van veerkracht werd in 2020 duidelijk toen de wereldwijde pandemie de veerkracht van bedrijven op de proef stelde. Managementteams werden geconfronteerd met vragen als: hebben we de infrastructuur om al onze wereldwijde werknemers naar huis te sturen? Kunnen we hen ondersteunen en in staat stellen om op hoog niveau te blijven presteren? En hoe blijven we onze klanten zonder onderbreking bedienen in zeer onzekere tijden? Bedrijven die veerkracht in hun bedrijf hadden ingebouwd, konden slagvaardig optreden. Na de pandemie werden we geconfronteerd met verschillende nieuwe ontwrichtende situaties: Oekraïne, de recente instabiliteit bij banken en de opkomst van generatieve AI, om er maar een paar te noemen. Elke situatie brengt weer zijn eigen uitdagingen met zich mee; de vraag is of jouw bedrijf er klaar voor is?

Drie eenvoudige manieren waarop CIO’s aan de slag kunnen

CIO’s moeten zich altijd afvragen: wat komt hierna? Hoe bescherm ik mijn bedrijf tegen plotselinge veranderingen? Welke innovatie heb ik vandaag nodig om mijn organisatie morgen veerkracht te geven? De cloud blijft de grote facilitator en blijkt een steeds populairdere keuze voor executives die veerkracht in hun bedrijfsvoering willen inbouwen.

SAS heeft een onderzoek uitgevoerd onder meer dan 2.400 senior executives wereldwijd om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken rondom de weerbaarheid van bedrijven en welke stappen zij zetten om met veranderingen in de markt en disruptie om te gaan. Meer dan de helft (51%) van de respondenten in de Benelux geeft aan onvoldoende voorbereid te zijn op disruptie. Dat terwijl bijna iedere respondent (99%) veerkracht zeer of enigszins belangrijk vindt. Net als bij hun wereldwijde tegenhangers, verschilt het belang dat executives in de Benelux hechten aan veerkracht drastisch van hoe ze denken over hun eigen bedrijf, waardoor een kloof ontstaat tussen ambitie en realiteit.

Hier zijn drie eenvoudige manieren waarop CIO’s veerkracht in hun bedrijfsstrategie kunnen integreren:

1 – Beperk je technologische achterstand

Verouderde technologie is de belangrijkste reden waarom 72% van de Benelux executives moeite heeft om snelheid en wendbaarheid binnen hun organisatie te stimuleren. Oudere bedrijven – bedrijven die voor het digitale tijdperk zijn opgericht – hebben vaak een jarenlange technologische achterstand waardoor zij moeite hebben met het bijbenen van hun branchegenoten. Het belemmert ook hun wervingscapaciteit. Toptalent wil werken op een plek waar ze experts kunnen worden in geavanceerde tools. Maar zelfs als je bedrijf is opgericht in het digitale tijdperk, betekent dat niet dat er geen sprake is van een technologische achterstand. Het is niet ongebruikelijk dat bedrijven in hun haast om hun producten en diensten op de markt te brengen de kortste weg kiezen met alle risico’s van dien. Als je in het verleden te weinig aandacht hebt geschonken aan technologie betekent dit niet dat je op die voet verder moet gaan. Dat is gedoemd te mislukken.

2 – Vertrouw op je technologie

Over toptalent gesproken, het is belangrijk te begrijpen dat veerkrachtige bedrijven niet afhankelijk zijn van één of twee centrale leiders om te kunnen functioneren. Twintig jaar geleden waren bedrijven wél afhankelijk van toptalenten die in de wandelgangen bedrijfsproblemen konden oplossen. In tegenstelling tot die werkwijze laten hedendaagse veerkrachtige bedrijven hun werknemers werken waar en wanneer zij dat willen. En de kennis van veerkrachtige bedrijven zit in de technologie, niet in de individuele hoofden van de medewerkers.

3 – Bepaal de kritische pijlers en geef prioriteit aan innovatie

Het laatste en beste advies voor CIO’s die veerkracht in een organisatie willen verankeren, is het vaststellen van technologische pijlers. Wat zijn de kerntechnologieën die je bedrijf draaiende houden? Is het tijd om een nieuwe oplossing te omarmen die de organisatie vooruithelpt? Sommige bedrijven kampen met silo-systemen, technologische achterstand of uitdagingen op het gebied van integratie en overdracht van data. Een stap terugnemen kan helpen om de cruciale technologische pijlers van je bedrijf in kaart te brengen.

Sleutelelement: data en analytics

Denk eens na over data en analytics: 93% van de respondenten in de Benelux ziet data en analytics als essentiële hulpmiddelen om hun achterstand in veerkracht te verkleinen. Als iemand zijn modellen lokaal op zijn machine bewaart, zijn die inzichten alleen voor die persoon beschikbaar. Hoe potentieel waardevol de gegevens ook zijn, als ze nooit boven water komen bij de besluitvorming, is de waarde van die gegevens nul. Met een analytics-platform kun je een bedrijfsbreed systeem creëren waarin alle gebruikers kunnen samenwerken, ongeacht hun rol – bedrijfsanalist, data engineer, informatietechnoloog of data scientist. Met het SAS Viya-platform bijvoorbeeld kunnen klanten hun analytische levenscyclus beheren. Zij kunnen zien welke modellen zijn ontwikkeld, deze toelichten en de onderliggende data inzichtelijk maken.

Met een dergelijk platform halen bedrijven data analytics uit handen van individuele helden zodat iedereen ermee kan werken. En dat betekent dat je bedrijf de kracht van data en analytics kan inzetten om de veranderingen in de markt voor te blijven. In onzekere tijden raken mensen afgeleid. Maar data en analytics zorgen ervoor dat mensen gefocust blijven, dat de besluitvorming wordt opgeschaald en dat er zonder verstoringen vooruitgang wordt geboekt.

Vergroot de digitale veerkracht van je bedrijf en ontwikkel meer datagestuurde processen door ervoor te zorgen dat data voor iedereen beschikbaar is. Een rampherstel- of bedrijfscontinuïteitsplan volstaat niet meer. Je hebt een plan nodig dat ervoor zorgt dat je bedrijf klaar is voor de toekomst. Vragen die je jezelf moet stellen zijn: Ben je voorbereid op een onmiddellijke interventie? Kun je schakelen en het spel veranderen als dat nodig is? Is je bedrijf echt veerkrachtig?

Hoe veerkrachtig is jouw organisatie? Doe dan de resiliency assesment test. Meer weten over het onderzoek? Lees het volledige Resiliency Rules rapport.

Dit is een ingezonden bijdrage van SAS. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.