4min Analytics

De transformerende impact van AI en automatisering in telecommunicatie

De transformerende impact van AI en automatisering in telecommunicatie

De telecomsector bevindt zich momenteel op een keerpunt vanwege de snelle technologische ontwikkelingen die niet alleen traditionele diensten veranderen, maar ook de basis leggen voor innovatie in andere sectoren. Volgens PwC zal het wereldwijde datagebruik via telecomnetwerken bijna verdrievoudigen tussen 2022 en 2027, wat aantoont hoe belangrijk deze sector is voor de moderne samenleving.

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) en automatisering spelen een centrale rol in deze evolutie. Deze technologieën zetten de toon voor de digitale transformatie van de sector, waardoor verschillende aspecten worden verbeterd, waaronder de klantervaring, operationele efficiëntie en het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen. In dit blog gaan we in op de mogelijkheden van AI en automatisering en waarom ze een cruciale rol spelen in de telecomsector. 

Snellere oplossingen voor klanten

Een interessant en cruciaal voordeel van AI en automatisering in de telecomsector is de verbetering van de klantervaring (CX). Uit onderzoek van IDC is gebleken dat het verbeteren van CX vorig jaar voor meer dan de helft van de besluitvormers in de telecomsector een belangrijk transformatie-initiatief was, ondanks het feit dat de sector onderaan de CX-ranglijst blijft staan. Door tools zoals generatieve AI en Large Language Models (LLM’s) kunnen telecombedrijven snel en effectief informatie verstrekken aan consumenten, waardoor de service verbetert en de responstijden worden verkort.

LLM’s bieden een snelle, effectieve manier om toegang te krijgen tot data. Als een klant bijvoorbeeld informatie zoekt over het installeren van een router in zijn of haar huis, kan een LLM de consument snel de informatie geven die hij of zij op dat moment nodig heeft. Of een klantenservicemedewerker kan dezelfde informatie met LLM’s snel vinden en de klant ondersteunen. 

Toegankelijkheid van data voor zakelijke gebruikers

Voor zakelijke gebruikers was het omgaan met data tot nu toe een complexe taak. Dankzij de opkomst van generatieve AI krijgen niet-technische gebruikers toegang en inzicht in data die voor de opkomst van AI en automatisering moeilijk te begrijpen waren. Het stellen van vragen in een taal die zij begrijpen, maakt het voor zakelijke gebruikers mogelijk om op een eenvoudige manier toegang te krijgen tot data, zelfs als ze geen experts zijn op dit gebied. Data-gedreven besluitvorming binnen bedrijven wordt hierdoor gestimuleerd, omdat data ook voor niet-technische gebruikers toegankelijk wordt.

AI gebruiken in de buitendienst

AI-technologieën kunnen een cruciale rol spelen bij het verbeteren van reacties in de buitendienst, zoals bij netwerkincidenten waarbij veldmedewerkers snel moeten handelen. Dit verbetert niet alleen de efficiëntie, maar ook de klantenservice. Bij incidenten zoals schade aan een mobiele servicemast door een omgevallen boom, kunnen LLM’s veldwerkers alle informatie geven die zij nodig hebben om snel en effectief te handelen. Veldmedewerkers hebben dan alle data en informatie voorhanden om zelf de juiste beslissing te maken, zonder dat er extra medewerkers terplaaste hoeven te komen. Dit zorgt op zijn plaats weer voor een verbeterde efficiëntie en klantenservice.

Duurzame vooruitgang

Tot slot spelen AI en automatisering een belangrijke rol bij het verminderen van de ecologische voetafdruk van telecombedrijven, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst voor de sector en de samenleving als geheel. Autonome netwerken, aangedreven door AI en machine learning, kunnen de energie-efficiëntie van netwerken maximaliseren, wat op zijn plaats weer leidt tot kostenbesparingen en een verminderde impact op het milieu.

AI en ML kunnen netwerkbeheertaken automatiseren, wat leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen, een snellere reactie op netwerkproblemen, een betere ervaring voor klanten en een lager energieverbruik. In de toekomst zullen echt autonome netwerken hun eigen energieverbruik en activiteiten regelen, wat een nieuw tijdperk van hoge prestaties en duurzaamheid inluidt.

Conclusie

De telecomsector staat in de startblokken van een intelligente revolutie, aangedreven door AI en automatisering. Door deze technologieën slim te benutten, kunnen telecombedrijven niet alleen de klantervaring verbeteren en operationele efficiëntie vergroten, maar ook een duurzamere toekomst creëren voor henzelf en de samenleving als geheel. De bal ligt nu bij de leiders in de telecomindustrie om deze mogelijkheden een kans te geven en open te staan voor een slimmere toekomst die interessante oplossingen biedt.

Dit is een ingezonden bijdrage van Snowflake. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.