Er vindt een enorme vooruitgang plaats op het gebied van de Artificial Intelligentie (AI). Het is daarom ook niet vreemd dat we steeds vaker verhalen lezen over AI. Dit komt voornamelijk omdat het een technologie betreft, waarvan de toekomst tot op zekere hoogte onzeker en chaotisch is. De laatste jaren zijn er veel veranderingen geweest in het tijdperk van Deep Learning (DL). Met name de beschikbaarheid van big data, betaalbare GPU-chips voor het trainen van modellen en een groot aantal nieuwe DL-algoritmen hebben een grote rol gespeeld in de vooruitgang van DL. Ik verwacht dat we hier over een aantal jaar een nieuw element aan kunnen toevoegen, namelijk superintelligentie.

De verwachtingen

Superintelligentie is een vorm van hyperintelligentie of bovenmenselijke intelligentie. Het is een hypothetische agent met een intelligentie, waar genieën en andere hoogbegaafde mensen niet aan kunnen tippen. Er zijn veel verschillende meningen over superintelligentie. Sommige wetenschappers denken dat voortgang in AI waarschijnlijk zal resulteren in algemene redeneringssystemen die niet worden beperkt door menselijke cognitieve beperkingen. Anderen geloven dat de mens zal evolueren om over een grotere intelligentie te kunnen beschikken. Sommige studies denken aan een soort combinatie, waarbij menselijke elementen aan computers kunnen worden gekoppeld, wat zal zorgen voor een sterke toename van intelligentie.

De verwachte ontwikkeling van superintelligentie is lastig te voorspellen en er zijn veel verschillende visies over. Aan de ene kant kan superintelligentie een grote rol gaan spelen in het continu voorspellen van de toekomst. Sterker nog, het zou wel eens de grootste gebeurtenis kunnen zijn in de geschiedenis van de mensheid. Door continu te voorspellen kunnen we onze samenleving nog geavanceerder maken en in combinatie met andere technieken, zoals gentechnologie en nanotechnologie, ons leven drastisch verbeteren en verlengen. Aan de andere kant bestaat er de kans dat de mens door superintelligentie niet langer in staat is om de complexiteit van de technologie en besluitvorming te begrijpen. De samenleving zal hierdoor niet langer door mensen worden aangestuurd, waardoor het de controle gaat verliezen.

Law of Accelerating Returns 

Zelf denk ik dat superintelligentie over 10 jaar realiteit zal zijn. Kijk hoe snel het internet zich heeft ontwikkeld de laatste 20 jaar. We hebben immers altijd al onze werkzaamheden aangepast aan nieuwe innovaties en technologische ontwikkeling is iets van aller tijden. Dit was ook het geval bij de eerste stoommachines en de boekdrukkunst. Onderzoek van de arbeidseconoom David Autor laat dan ook zien dat de werkgelegenheid in al die eeuwen niet aantoonbaar heeft geleden onder die technologische innovaties. Echter is er één groot verschil! De afstand tussen twee innovaties is de afgelopen dertig jaar steeds kleiner geworden. Momenteel wordt er iedere maand wel iets nieuws uitgevonden. Futuroloog Ray Kurzweil heeft dat de Law of Accelerating Returns genoemd. Volgens Ray Kurzweil gaan de ontwikkelingen in een ver ontwikkelde samenleving sneller dan bij minder hoogstaande samenleving omdat deze geavanceerder is. Bovendien gaan innovaties over het algemeen nog sneller. Met name als de technologie AI zelf kan gaan optimaliseren, zal dit leiden tot een enorme versnelling met superintelligentie als gevolg. Het is daarom belangrijk dat iedere organisatie zich afvraagt wat de betekenis is van deze ontwikkelingen voor de bedrijfsvoering en hoe kan worden voorkomen dat je overbodig wordt.

Plaats superintelligentie in de juiste context

Hoewel er vaak over angstbeelden wordt gesproken als het gaat om superintelligentie, denk ik dat superintelligentie de samenleving op een positieve manier gaat verbeteren. Het is daarom cruciaal om zo snel mogelijk te onderzoeken hoe we de technologie in ons voordeel kunnen gebruiken en gaan inzetten. Op deze manier kunnen we valkuilen vermijden. Het is belangrijk om hierbij ook te kijken naar de maatschappelijke context. Bij superintelligentie zal niet alleen gaan over de prestaties van de technologieën en de beschikbaarheid van resources, maar ook over strategische belangen en maatschappelijke acceptatie. Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat we deze context zelf creëren. De keuzes die we in het heden maken hebben tenslotte grote invloed op de toekomst.

Dit is een ingezonden bijdrage van Marco van der Werf, medeoprichter van Bit. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.