1 min

Bedrijven, overheden en de maatschappij vertrouwen steeds meer op artificial intelligence. Toch hebben we het volledig potentieel nog niet gezien. Dat blijkt uit een studie over de staat van AI anno 2022, die in vergelijking met 2018 enorme stappen ziet.

Hoewel organisaties vier jaar geleden interesse toonden in AI, was tegelijkertijd te zien dat velen een afwachtende houding hadden. Vandaag de dag zijn bedrijven en overheden ofwel bezig met het deployen, ontwikkelen en testen van kunstmatige intelligentie, ofwel actief geïnteresseerd in de technologie. Tegelijkertijd evolueren de tools en technieken in een rap tempo. Als je bedrijf AI-mogelijkheden op schaal wil lanceren, zijn de benodigde middelen beschikbaar. Technische beperkingen nemen af.

Hoewel AI steeds vaker voorkomt, is het nog niet doorgedrongen tot ieder deel van organisaties. Het onderzoek laat zien dat veel bedrijven het pad richting implementatie op volledige schaal nog bewandelen. Tegelijkertijd bevindt een grote groep organisaties zich in de vroege planningsfases. De interesse en het vertrouwen in AI groeit wel, maar er moet nog veel gebeuren tot het uitgroeit tot een geanticipeerde allesomvattende technologie.

Door onderstaand formulier in te vullen, download je een document waarin SAS, Accenture en Intel verder ingaan op de onderzoeksresultaten.