Initiatieven op het gebied van het internet of things zijn in de regel veelbelovend: je verzamelt data in realtime die vervolgens in realtime te analyseren zijn, waardoor systemen veel responsiever zijn. Neem als voorbeeld een productiebedrijf dat iot-sensoren toevoegt aan zijn machines om de prestaties te meten. Dat kan de efficiency aanmerkelijk verhogen. Tegelijkertijd zorgt het voor meer complexiteit in de IT-omgeving door meer datastromen en meer vereiste integraties met andere bedrijfssystemen.

De kans is groot dat CIO’s en hun teams de verantwoordelijkheid toegeschoven krijgen om deze initiatieven praktisch vorm te geven en er ook operationeel voor verantwoordelijk worden. Maar we zien ook dat veel iot-strategieën zonder de IT-afdeling worden ontwikkeld. Gartner stelde vast dat bij 59 procent van de ontwikkelde iot-strategieën er geen bemoeienis is van de IT-afdeling of dat deze afdeling hier pas bij wordt betrokken als de belangrijke beslissingen al zijn genomen[1]. Wil een iot-project succesvol zijn, dat is het zaak dat de IT-afdeling er direct vanaf de start bij wordt betrokken. De CIO moet daarbij drie belangrijke zaken voor ogen houden:

Iot-initiatieven zorgen voor andere eisen op het gebied van het WAN

Veel mislukte iot-initiatieven zijn te wijten aan een gebrek aan aandacht voor de consequenties voor het bedrijfs-WAN. Volgens Gartner[2] zijn er in 2020 twintig miljard aan het internet verbonden devices. Deze toevloed zal het netwerkverkeer sterk doen toenemen, iets waar veel traditionele netwerken niet op berekend zijn. Zij zullen verzadigd raken, wat leidt tot slechte applicatieprestaties en verlies aan productiviteit. Om dit te voorkomen, zullen bedrijven overstappen op andere connectiviteitsopties zoals LTE of breedbandinternet. Maar het aantal routers en de diversiteit aan tools die dan nodig zijn, zorgen voor een onnodig complex hybride netwerk.

Met een software-defined WAN (SD-WAN) omzeil je deze problemen. In tegenstelling tot een traditionele infrastructuur, stuurt een SD-WAN verkeer direct via de meest efficiënte route, ongeacht het type connectiviteit. Hierdoor kan een beheerder snel nieuwe diensten opzetten en policy’s creëren via een centrale beheerconsole. Op die manier leidt een iot-initiatief niet tot bottlenecks in je netwerk.

Edge computing is cruciaal voor realtime data-analyse

De cloud speelt een sleutelrol in digitale strategieën. Vooral als het gaat om zaken as business intelligence, archivering en het centraliseren van toegang. Maar bij data-intensieve applicaties of scenario’s waarin een medewerker direct bruikbare informatie nodig heeft, daar waar de data ontstaat, is edge computing dankzij de lage latency een veel betere keus.

Neem als voorbeeld een iot-systeem op een productievloer. Het systeem is zo ontworpen dat het automatisch een machine uitschakelt als een bepaalde kwaliteitsdrempel wordt overschreden. Stel nu dat er sprake is van latency en de sensor slaagt er niet in om de informatie tijdig door te geven. Dat leidt tot kwaliteitsverlies en kosten. Dit probleem via de traditionele weg oplossen is niet alleen duur, maar ook complex. Met een edge-aanpak is het een ander verhaal, omdat dit concept voorziet in een krachtige infrastructuur voor het opnemen, verwerken en analyseren van miljoenen relevante datapunten, precies op de plek waar ze ontstaan. Latency en de gevolgen ervan zijn dan geen issue meer.

Beveiliging

In 2018 kwam 26 procent van data-inbreuken voor rekening van onveilige iot-devices en -applicaties. Dat was bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. Deze toename is vooral een gevolg van een stijging van het aantal iot-devices, maar komt ook door gebrekkige beveiliging. Omdat alle devices verbonden zijn, zijn ze een geliefd doelwit van hackers. Ook speelt mee dat data tijdelijk buiten een datacenter of cloud worden opgeslagen, wat de kans op diefstal of verlies vergroot. Wanneer dat gebeurt, loopt de reputatie van een organisatie ernstig gevaar en kan de financiële schade flink oplopen.

Het combineren van SD-WAN en edge computing kan deze problemen helpen voorkomen. Met SD-WAN kun je netwerkregels instellen die iot-middelen segmenteren, los van andere apps, devices en systemen. Dat maakt toegangscontrole eenvoudiger en beperkt het aanvalsoppervlak. Ook verlaag je de risico’s van security-problemen door een menselijke fout.

Een edge-architectuur beperkt ook het gevaar van dataverlies of diefstal door alleen actieve data aan de iot-edge op te slaan. Daardoor is data maar voor zeer korte tijd eventueel kwetsbaar. Data wordt hier continu naar een veilige locatie geüpdatet. Dat biedt nog als extra voordeel dat er meer herstelpunten zijn voor iot-services na downtime.

Gezien de disruptie die iot-initiatieven met zich meebrengen – van meer complexiteit en latency tot aan security-issues – is het cruciaal dat een CIO zich bemoeit met deze plannen. De CIO zal stakeholders ervan moeten overtuigen dat investeringen in een moderne infrastructuur nuttig en nodig zijn, waarbij een concept als SD-WAN kan helpen om van ieder initiatief een succes te maken.

Dit is een ingezonden bijdrage van Riverbed. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.