Veel moderne werkplekken zijn gebaseerd op Windows Virtual Desktop. Met deze virtualisatiedienst voor desktops en apps kunnen medewerkers overal en altijd werken. Er bestaan echter enkele misvattingen over WVD, waardoor de potentie onderschat wordt. In deze blog gaan we daar verder op in.

Misvatting: Microsoft Modern Workplace is Windows Virtual Desktop

Laten we meteen een spraakverwarring uit de weg helpen: Windows Virtual Desktop staat niet gelijk aan de Microsoft Modern Workplace. Microsoft Modern Workplace is in feite Microsoft 365, een behoorlijk uitgebreide service. Microsoft Modern Workplace biedt namelijk de essentiële productiviteitsapplicaties en de IT-afdeling beschikt hiermee over de basisvoorzieningen om gebruikers te beheren en het veilig te houden. Naast Office-applicaties als Word Excel en PowerPoint zijn Exchange, users account, security en device management onderdeel van de Microsoft Modern Workplace. Maak je als organisatie gebruik van SaaS-applicaties? Dan kun je dus genoeg hebben aan de basis Microsoft Modern Workplace met Microsoft 365.

In de praktijk, zeker bij de klanten van PQR, merken we dat het applicatielandschap een stuk ingewikkelder is: een combinatie van (veel) legacy applicaties en SaaS-applicaties die op hun beurt opnieuw integreren met andere systemen én waarbij bijvoorbeeld ook nog eens een printoplossing komt kijken. In dit soort IT-landschappen biedt Windows Virtual Desktop een duidelijke toegevoegde waarde, omdat het ervoor zorgt dat de gebruiker via één interface met alle applicaties kan werken, ongeacht waar deze applicatie zich bevindt.

Misvatting: Devices staan centraal

De tijd waarin de eindgebruiker zich aanpast aan het device ligt gelukkig achter ons. Windows, Mac, iOS of Android? Smartphone, tablet of laptop? Windows Virtual Desktop is beschikbaar op elk type apparaat en leent zich daardoor perfect als onderdeel van een volledig nieuwe werkplekstrategie. In die strategie voor de moderne werkplek is het belangrijk te weten wat de eindgebruiker met de applicaties en informatie doet, hoe het gehele applicatielandschap eruitziet en welke werkstijlen en gebruikersprofielen er zijn binnen de organisatie. Daarnaast is het cruciaal dat wordt geïnventariseerd in wat de wensen en eisen zijn met betrekking tot de moderne werkplekomgeving. Met deze inventarisatie is het mogelijk om een advies te geven over de inrichting van de werkplekomgeving en de devices die daarbij horen. In het geval van Windows Virtual Desktop is het device niet meer, maar zeker ook niet minder, dan het apparaat waarmee verbonden wordt naar de (virtuele) werkplek en komt de kracht en functionaliteit uit het WVD-platform.

Eindgebruikers hebben dus een hoge mate van vrijheid om de devices van hun voorkeur te kiezen, binnen de eisen die de organisatie stelt. Maar hoe zit het dan met security als er verschillende soorten eindgebruikersapparaten in omloop zijn in een organisatie? Door ingebouwde, intelligente security in Microsoft 365 en Windows Virtual Desktop worden applicaties en gegevens beveiligd en bedreigingen proactief gedetecteerd en aangepakt.

Misvatting: alles moet naar de cloud met WVD

Windows Virtual Desktop is dé oplossing voor organisaties met een cloud only-aanpak. Én voor organisaties die daar nog niet zover mee zijn, want het werkt namelijk voor alle soorten applicaties. Uiteraard kunnen gebruikers Microsoft 365 en SaaS-applicaties gebruiken, maar ook legacy applicaties die nog on-premises staan kunnen geïntegreerd worden met WVD. Hiermee worden alle applicaties onderdeel van de cloud-roadmap van een organisatie en dat zorgt voor rust en eenvoud in de desktopomgeving.

Het mooie is dat je niet gebonden bent aan alles via WVD of alles via Microsoft Modern Workplace. Er zijn organisaties die kiezen voor Microsoft Modern Workplace en Windows Virtual Desktop gebruiken als fallback voor legacy applicaties, de integratie tussen beide is naadloos. Doordat WVD een gratis service is bij Microsoft 365 of een Windows-gebruikerslicentie, is er geen belemmering om beide vormen naast elkaar te gebruiken.

Dit is een ingezonden bijdrage van PQR. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.